Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАЧАЛНАТА ЦЕНА ЗА ВАРНЕНСКИЯ КОРАБЕН ЗАВОД НАМАЛЯ С 20 ПРОЦЕНТА

Информационният меморандум за продажбата на Варненска корабостроителница вече е готов. През седмицата двамата синдици Димитър Смиленов и Валентин Цачев направиха два опита да го внесат във Варненския окръжен съд заедно с молба за насрочване на публичен търг за предприятието. Първия път те бяха върнати от съдията по несъстоятелността Ванухи Аракелян заради технически пропуски, но впоследствие тя даде разрешение за публичната продажба. В меморандума е залегнало изискването кандидатите за завода да подпишат предварително декларация, че ще развиват в него корабостроене, както и да заявят намеренията си за трудова заетост и инвестиции през следващите три години. Наддаването за корабостроителницата ще започне от 39 724 130 лв., за колкото бе оценена от ПрайсУотърхаусКупърс. Тази цена обаче е по-скоро информативна, защото за валидно ще се смята всяко предложение над 80% от оценката, или 31 793 704 лева. Идеята е по-ниската цена да събуди по-голям интерес от страна на потенциалните инвеститори. За участие в наддаването ще се внася депозит в размер на 10% върху оценката. Купувачът няма да плаща ДДС върху цената. На предстоящия търг ще се продават всички активи на завода, включително и трите недостроени кораба, върху които има учредени особени залози в полза на Централна кооперативна банка и Банковата консолидационна компания. ЦКБ изпрати писмо до Варненския окръжен съд, с което го уведомява, че е съгласна да бъдат продадени активите на предприятието, но при пълна защита на интересите й. Това означава, че банката държи да получи изцяло вземанията си на стойност 5.4 млн. лева. БКК също е съгласна с продажбата на заложените в нейна полза кораби, но няма претенции за пълно удовлетворяване на дължимите й над 45 млн. лева. Ако консолидационната компания бе поставила такова условие, то на практика щеше да провали търга, или най-малкото да го затрудни, защото началната му цена е доста под вземанията й. Продажбата ще се извършва по наддавателен лист, в който срещу подпис всеки състезател ще вписва предлаганата от него сума, независимо от направеното преди това предложение. Ще спечели този, който посочи най-висока цена.ДДори и търгът да се окаже успешен, пак няма гаранция, че заводът ще започне работа веднага. Една от причините е, че в оценката на ПрайсУотърхаусКупърс е включена цялата земя на корабостроителницата, но към нея има реституционни претенции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във