Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЗК ЕВРОПА - В ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ НА ЕДИН СКАНДАЛ

Странна информационна мъгла се разстила над съдбата на една застрахователна компания. Може би е от сезона. А може би не.В момента в международната застрахователна компания Европа се извършва национализация и вместо да бъде оздравена, ще бъде доведена до пълен финансов крах - съобщи Иван Павлов, собственик на 138 000 акции в компанията (4.6% от капитала), на специална пресконференция с журналисти и акционери на компанията в четвъртък, 30 септември.На 13 юли Комисията за финансов надзор назначи Софрони Георгиев Атанасов за квестор в МЗК Европа, който пое управлението на компанията. Съгласно Закона за застраховането( ЗЗ) и Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), когато в една застрахователна компания съществуват доказани отклонения във финансовото й състояние, надзорният орган има право да назначи квестор за шест месечен срок - обясни специално за в. БАНКЕРЪ Софрони Атанасов. - Квесторът по закон поема задълженията на всички управителни и контролни органи. До началото на следващата седмица моят одиторски доклад ще бъде на разположение както на КФН, която представлявам, така и на акционерите на МЗК Европа , а и на всеки, който се интересува. В аванс мога да кажа, че компанията работи адекватно през изминалите два месеца и редовно изплаща обезщетения - три дни в седмицата. Моята задача е да установя действителното финансово състояние, да работя за запазване на имуществото и да предложа мерки за оздравяване на МЗК Европа. Освен това съм получил разрешение за достъп до класифицирана информация до 2007 г., както и още двама експерти от компанията. Това е особено важно във връзка с договора на Европа за застраховане на имуществото и автомобилния парк на МВР, който и в момента е валиден. След като приключи оздравяването, ще предоставя решението за бъдещето на компанията в ръцете на собствениците й - ако искат да я продават, ако решат - да я ликвидират или сливат. Когато компанията започне да отговаря на нормативните изисквания, ще премине под общия надзор на КФН.От другата страна на бариератаСпоред Иван Павлов обаче квесторът много се вживявал в ролята си. Първоначално МЗК Европа е била обект на близо шестмесечна проверка дали е спазвала Закона за застраховането и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане в периода 08.01.2004 - 29.06.2004 г. - обясни той. - Съгласно Акта за констатации от 29.06.2004 г. в компанията не са констатирани никакви сериозни нарушения и не са й наложени никакви санкции. Според него нарушенията били буквално за 1.29 лева. Неизвестно как само една седмица след това - до 12.07.2004 г., се установили сериозни нарушения и без допълнителни проверки се пристъпило към назначаването на квестор. От този момент нататък започнало пълно информационно затъмнение за собствениците на компанията. Квесторът уволнил ключови нейни експерти, едностранно прекратявал застрахователни полици с големи и традиционни клиенти, атакувал имоти, собственост на компанията, като наемателите им били гонени на улицата, имало огледи за продажба на имоти, дори чуждестранни фирми проявявали интерес към компанията, акционерите получавали протестни писма за извършени застрахователни измами (като например неправомерно увеличаване на обезщетенията). Прекратен бил договорът с ЕВРОБАНК, вследствие на което компанията е загубила 300 хил. лева. Изгонени били наематели на имотите на МЗК Европа в градовете Харманли и Севлиево. Акционерите смятали, че компанията била умишлено тласната към фалит, за което свидетелствал фактът, че икономическите й резултати са влошени близо пет пъти. Квесторът винаги се движи с по двама бодигардове, за които плаща от финансовите средства на МЗК Европа - допълва Павлов - освен това негов постоянен съветник и спътник в София, а и на огледите из страната е директорът на ЗАД Армеец Румен Георгиев. Питам се какво общо има той с Европа, още повече че е директор на конкурентна застрахователна компания...Квесторът Софрони Атанасов не коментира конкретните обвинения, повдигнати на пресконференцията. Нямаше реакция на обвиненията и от страна на КФН. Пресаташето на комисията Росица Евтимова каза само, че надзорът не може да разпространява служебна информация без знанието на собствениците на МЗК Европа.Предисторията на скандала Преди два месеца и половина при назначаването на квестора Комисията за финансов надзор обяви, че при осъществяването на текущи проверки през 2004 г. е предприела мерки срещу одиторите, заверили финансовите отчети на МЗК Европа. Тя ги е предизвестила, че правата им ще бъдат отнети, тъй като са забелязали пропуските и грешките, но не са информирали за това. Според надзора тогава МЗК Европа нарушавала застрахователно-техническите планове. Констатирани били и проблеми с инвестирането на активите на дружеството, които гарантират застрахователните резерви. Инвестициите били в акции на дружества, които се намират в несъстоятелност, или от дружества, които не се търгуват на фондовата борса, което е нарушение на чл. 52 от Закона за застраховането. Търговските дружества Алмит ООД, Гама кабел, Енергокомплект, Национален изследователски институт по транспорта и Увеселителен парк Тракия АД придобили акции от капитала на МЗК Европа, но не са представили декларации, с които да удостоверят произхода на средствата си. Установени са също и договори за финансова помощ между застрахователя и негови акционери за суми, които са прекомерни за мащабите на компанията. Констатирано е било и забавяне на изплащането на обезщетения за повече от 30 случая по заведени щети по застраховките Автокаско.

Facebook logo
Бъдете с нас и във