Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МВФ ВЗЕ НА ПРИЦЕЛ ИНФЛАЦИЯТА И ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Мисията на МВФ приключи прегледа на изпълненото по сключеното в края на миналата година двегодишно стенд-бай споразумение с правителството. В четвъртък, 23 май, преди заседанието на кабинета беше подписан допълнителен меморандум за икономическата политика, който ще бъде представен за одобрение от борда на директорите на фонда на 20 юли. При позитивна оценка МВФ ще преведе на България втория транш от заема, който е 32 млн. щ. долара.Финансовият министър Милен Велчев и ръководителят на мисията Джералд Шиф демонстрираха общото си удовлетворение от изпълнението на ангажиментите, поети от българския кабинет. Два от тях обаче остават в графата проблемни. Това са забавеното приемане на Закона за банковата несъстоятелност, който под натиска на фонда беше изстрелян в пленарната зала на парламента миналата седмица. Другото условие, което МВФ настояваше да се изпълни до края на април, бе да се одобри графика за увеличението на енергийните цени до нивото на себестойността на произвежданата у нас електроенергия. Сроковете не бяха спазени, но под зоркото око на МВФ се очаква тези две задачи да бъдат приключени най-късно седмица преди шефовете на фонда във Вашингтон да обсъдят новия меморандум. Основният ангажимент в него е именно приемането на ценовия график. Схемата за изменение на цените на електроенергията, която правителството изготвя съвместно със Световната банка, предвижда те да достигнат необходимите нива в рамките на три години, каза Джералд Шиф. Цената на електроенергията трябва да бъде увеличена с 50% от сегашното й ниво. Освен това са включени и няколко допълнителни ангажименти, свързани с нивата на бюджетния дефицит, размера на фискалния резерв и други макроикономически параметри. Стойностите им остават такива, каквито са договорени през ноември миналата година. Велчев заяви, че по технически причини е било постигнато съгласие да се вдигне с 10 млн. лв. тавана на финансирането на бюджетния дефицит и на фискалния резерв. Инфлацията е единственият макроикономически показател, който беше ревизиран от мисията. Джералд Шиф отново изрази позицията на фонда, че неочаквано голямото увеличение на цените през първите месеци на годината се дължи на еднократния ефект от повишението на акцизите и на държавно регулираните цени. Очакваме да настъпи намаляване на инфлацията до края на годината. Ако стойността й за периода от края на април миналата година до края на април тази година е 12%, според нас до края на годината тя ще спадне до 7.25%, допълни Шиф. Той отбеляза, че икономическият растеж на страната ни е засегнат от забавянето на икономиките на страните от Европейския съюз, които са основните ни търговски партньори и вносители на български стоки. Въпреки това емисарите на фонда се надяват да настъпи обрат в това състояние и изразяват увереност, че е възможно България да постигне ръст от 4% през 2002 г. и поне 5-6% в средносрочен план. Новата мисия на МВФ ще дойде през ноември, когато ще направи следващия изпит за изпълнението на поетите ангажименти. Според експертите на фонда рискове за България могат да породят външната обстановка, както и осъществяването на структурните реформи. Недоброто провеждане на реформите в енергийния сектор, в железниците, в здравеопазването и образованието могат да предизвикат необходимост от правителствено финансиране, което би застрашило възможността да се поддържа гъвкава фискална политика и икономическа стабилност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във