Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МВФ СКРОИ ДЖОБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда пенсиите да бъдат увеличени от 1 юни 2005 г. със 7 процента. В бъдеще процентът на индексация ще е равен на 75 на сто от инфлацията и 25 на сто от ръста на осигурителния доход. Така увеличението се обвързва по-скоро с нарастването на цените, подчерта пред в БАНКЕРЪ председателят на НОИ Йордан Христосков. Въпреки това при някои групи пенсионери ще има реално намаляване на покупателната способност, ако цените на продуктите се повишат с по-висок процент от този на измереното средно ниво на инфлацията. Христосков уточни, че експертите на осигурителния институт са настоявали да се приеме т. нар. златно швейцарско правило. То предвижда ръстът на пенсиите да е равен на половината от процента на инфлацията, плюс половината от ръста на доходите. Така според финансисти ще се гарантират повече пари за възрастните, тъй като ще се следва повишаването на заплатите в бюджетната и частната сфера. Предложението на НОИ обаче е било отхвърлено от правителството по настояване на МВФ. Христосков смята, че за сметка на новата формула може да са договорени отстъпки по други финансови параметри. През 2005 г. средната пенсия в страната ще е 133 лв. (или около 79 щ. долара). В последните присъединили се към ЕС държави сумите варират от 87 в Литва, до 409 щ. долара за Словения.Догодина ще се промени и процентът на осигурителната тежест за служителите и работодателите. В момента наетите на работа плащат 25 % от осигуровките, в бъдеще те ще дължат 30 на сто. Заради тази промяна около 20 млн. лв ще остават у работодателите. Глътка въздух за предприемачите е и че няма да плащат осигуровки върху изплатените средства за болнични и обезщетения при майчинство. Това ще освободи още около 39.8 млн. лв., показват разчетите на осигурителния институт. Същевременно с толкова ще се увеличат разходите в бюджета на НОИ, тъй като тези средства ще се плащат от него.Процентът на осигурителната вноска за фонд Безработица през 2005-а ще падне от 4 на 3.5 на сто. Но за сметка на това 0.5 % от трудовите възнаграждения ще се внасят във фонд Гарантиране вземанията на работниците и служителите. Със събраните в него пари ще се изплащат заплатите на персонала във фирми или предприятия, изпаднали в несъстоятелност. Продължаващото преструктуриране на икономиката и преминаването на все повече работници от държавния в частния сектор може да предизвика намаляване на приходите от осигурителни вноски, подчертават експертите на института. Становището им е, че прекъсването на работата и неритмичното изплащане на заплатите и дължимите върху тях социални вноски ще намали постъпленията във фондовете на НОИ.Като друг негативен фактор за общественото осигуряване се посочва нарастването на междуфирмената задлъжнялост. Рискове крие и засилващата се демографска криза. В момента на всеки 100 работещи се падат по 102 пенсионери.Натрупаните дългове от невнесени вноски също влияят върху финансовите баланси на института. Намеренията са през следващата година да бъдат събрани около 90 млн. лева просрочени задължения. За подобряване на събираемостта от НОИ ще разчитат в по-голяма степен на данъчната администрация и Агенцията за държавни вземания. Планира се да бъдат въведени и по-строги санкции за некоректните платци, отбеляза Йордан Христосков. Между двете четения на проектозакона за здравното осигуряване в парламента от осигурителното ведомство ще предложат конкретни мерки за прибиране на дължимите здравни вноски. Сред обмисляните възможности е на длъжниците да бъдат изпращани специални покани за доброволно погасяване на задълженията.До седмица в НОИ ще заработи нова телефонна линия за проверка на здравноосигурителния статус. Разработва се и софтуер, с който болниците и личните лекари ще получават информация за правата на пациентите, включени в техните листи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във