Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МВФ ПОДКРЕПИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОД УСЛОВИЕ

Управляващите могат спокойно да си отдъхнат след близо тримесечна усилна подготовка. Последният решителен изпит на МВФ премина доста успешно. Резултатът не е двойка, а двегодишно стенд-бай споразумение. Бонусът към него пък възлиза на 300 млн. щ. долара. Финансирането ще бъде предоставено на девет равни транша.До февруари обаче кабинетът ще трябва много да внимава със спечеленото в момента доверие, защото подписването на новото споразумение зависи от съгласието на борда на директорите на МВФ. По предварителни планове разглеждането му от висшия ешелон на Фонда във Вашингтон ще стане на 25 февруари. Веднага след като програмата за България бъде одобрена, на страната ни ще бъде преведен първият транш от сумата. Единствено груби нарушения на договорените параметри в държавния бюджет и неизпълнение на някои предварителни действия от страна на правителството биха могли да накарат емисарите на Фонда да променят плановете си и да не представят програмата пред директорския съвет.На заключителната пресконференция с ръководителя на мисията на фонда за България Джералд Шиф финансовият министър Милен Велчев увери присъстващите, че е постигната договореност между кабинета и Фонда по всички параметри на макроикономическата политика, които са описани в меморандум на споразумението. Изменение на параметрите, според Велчев, е възможно само ако настъпят драстични промени в международната икономическа среда. В меморандума е заложен бюджетен дефицит в размер на 0.8% от брутния вътрешен продукт (БВП) и икономически растеж от 4% през 2002 година. Ръстът за 2003 г. пък се очаква да бъде 5% от БВП. Освен това правителството е поело ангажимент да продължи реформите в енергетиката, транспорта, здравеопазването и образованието, да подобри работата на държавната администрация, да стимулира развитието на капиталовите пазари и да приключи с преструктурирането на икономиката. В споразумението обаче не са заложени определени срокове за приключване на приватизацията. Има някои срокове за осъществяване на предварителни мерки по раздържавяването, поясни Велчев. В документа не са записани и конкретни обещания за увеличаване цените на електроенергията и топлоенергията. По думите на финансовия министър, кабинетът е поел ангажимент до март да представи на МВФ механизъм за изравняване на тези цени със себестойността на производството. Джералд Шиф обобщи, че има някои аспекти, в които мненията на правителството и МВФ се различават, но меморандумът преди всичко отразява плановете и целите на правителството. Ръководителят на мисията определи споразумението по-скоро като компромис между конкуриращите се цели на правителството, а не като компромис между кабинета и МВФ. В тази връзка той припомни дискусиите, свързани с данъчните закони и рамката на бюджета, когато кабинетът се отказа от някои свои планове, най-важният от които беше въвеждане на нулева ставка при облагане на реинвестираната печалба.По отношение на външния дълг е постигнато съгласие между Фонда и управляващите. Джералд Шиф заяви, че стратегията по дълга цели съотношението му спрямо БВП да намалява с времето. Но ние искаме да оставим на правителството възможност за повече гъвкавост, така че то само ще решава как да управлява държавния дълг, допълни Шиф. Българският му партньор Велчев пък отбеляза, че кабинетът няма твърдо намерение за пускане на нова емисия еврооблигации. В зависимост от паричните потоци през следващата година ще решаваме този въпрос, обясни той. В проектобюджета за 2002 г. е предвидена възможност за такава емисия в размер до 700 млн. евро.Управителят на БНБ Светослав Гаврийски изрази увереност, че през следващата година необходимостта от външно финансиране ще е много малка, а през 2003 г. държавата ще има възможност да покрива търговския си дефицит и плащанията по дълга без външни финансови инжекции. През 2002 г. предстои изплащане на външен дълг за 800 млн. щ. долара. Според Гаврийски размерът на валутния резерв, който сега възлиза на 3.5 млрд. щ. д., вероятно ще намали равнището си през 2002 година. Очаква се той да бъде около 3.3 млрд. щ. долара.На прословутия български скептицизъм ръководителят на мисията на МВФ се опита да противопостави своя оптимизъм, въпреки факта, че реформите у нас са били забавяни прекалено дълго. Джералд Шиф изтъкна многото положителни неща, станали през последните три-четири години в България. Той спомена добрия икономическият растеж, намаляването на инфлацията и на държавния дълг. Според него, България е постигнала доста за ограничаването дори и на бедността. Не виждам причини страната да не съумее да настигне бързо другите страни в преход, които започнаха процеса няколко години преди България, коментира Шиф.

Facebook logo
Бъдете с нас и във