Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МВФ ИСКА ДЕФИЦИТЪТ ДА Е ПОД 100.5 МЛН. ЛЕВА В КРАЯ НА ЮНИ

МВФ няма да прави специална ревизия на изпълнението на финансовите ангажименти, които българското правителство е поело към края на март 2003-а. При положение че състоянието на бюджетните показатели съвпада с договореното с Фонда, бордът на директорите му ще ни отпусне през април поредния транш по тригодишното стенд-бай споразумение. До края на март консолидираният бюджетен дефицит (в който влизат приходно-разходните сметки на общините и на съдебната власт) не бива да надхвърля 304.9 млн. лева. Това условие почти сигурно ще бъде спазено, тъй като в края на януари Министерството на финансите отчете общ дефицит от 79.5 млн. лева.По-трудно ще бъде изпълнен ангажиментът към края на юли 2003-а общото превишение на разходите над приходите в хазната да не надхвърля 100.5 млн. лева. Министерството на финансите обаче разчита, че през този период ще прибере солидни постъпления от данъка върху общия доход и данъка върху сградите, което ще му позволи да изпълни обещанията си към Фонда. Освен с дефицита ведомството на Милен Велчев трябва да се справи и със събирането на просрочените задължения към бюджета и към Националния осигурителен институт. В края на миналата година общият им размер е 430.7 млн. лв., а само към НОИ те са 204.2 млн. лева. До края на март общият размер на задълженията към бюджета трябва да намалеят с 13 млн. лв., а до края на юни - с 26 млн. лева. Само към НОИ дълговете трябва да бъдат редуцирани с 3 млн. лв. за първите три месеца от тази година и с 6 млн. лв. до края на юни.Според споразумението с МВФ, фискалният резерв на правителството не може да е по-малък 2.4 млрд. лева. Определен е и лимит на парите, които могат да се заделят от него за придобиване на нови активи - за дялово участие в Балкан Еър Турс, за увеличаване на капитала на дъщерните дружества на Балканкар холдинг, за покриване на дълговете на Топлофикация София към Булгаргаз и за учредяване на Фонда за рисков капитал. Към края на март сумата им не бива да надхвърлят 85 млн. лв., а към края на юни общият размер на средствата, ползвани от фискалния резерв, не бива да надхвърля 130 млн. лева. Тази задача е трудноизпълнима, като са има предвид, че само за капитала на Балкан Еър Турс и за Фонда за рисков капитал ще са необходими 130 млн. лева. Възможно е правителството да реши въпроса, като отложи учредяването на фонда за второто полугодие на 2003-а, когато ще договори с МВФ нови средства, които може да ползва от фискалния резерв.МВФ е договорило с правителство и увеличаване на цените на електро- и топлоенергията. Както бе оповестено, до края на юни 2003-а цените на тока за домакинствата трябва да се увеличат с 15% и ще влязат в сила от 1 юли. А цените на топлинната енергия ще се покачат с 10 процента. Тези увеличения ще се почувстват чак когато настъпи есенно-зимният отоплителен сезон, но българите едва ли ще пропуснат заради това увеличение да запишат черна точка на правителството на Национално движение Симеон Втори точно преди общинските избори през октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във