Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОНОПОЛИСТИ ИЗВИВАТ РЪЦЕТЕ НА БОЛНИТЕ

Николай Николов - член на УС на НЗОК и бивш директор на Националния осигурителен институт, пред в. БАНКЕРЪГ-н Николов, вие сте един от най-отявлените критици на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), макар че сте член на управителния й съвет. Какво не й харесвате?- Това, което в момента наричаме здравно осигуряване, не отговаря на понятието за него, а е смесица между здравно осигуряване и социално подпомагане. Какмо имам предвид? Според закона здравноосигурени са всички български граждани, но на практика това се отнася само за тези, които работят и внасят осигуровки от собствените си доходи. В България за такива се смятат и лицата без приходи. За тях плаща държавата чрез държавния и местните бюджети - нещо абсолютно погрешно, защото се смесва самият принцип осигуряване и същевременно се върти безсмислена административна дейност. В Университета за национално и световно стопанство например учат двадесет и седем хиляди студенти. Всеки месец той плаща осигурителни вноски за всеки един от тях, който не работи. За да засече тези от студентите, които имат трудови доходи, администрацията трябва да изисква да има механизъм за събиране и актуализиране на информацията всеки месец. Това обаче се прави веднъж на дванадесет месеца с декларация, която до следващата учебна година никой не се сеща да провери. Публична тайна е, че повечето студенти са заети в сивата икономика, но не оповестяват доходите си и никой не им събира пари за здравно осигуряване. За тях плаща държавата. Това вече не е осигуряване, а откровено социално подпомагане. Всяка община плаща вноските на безработните от своя бюджет. Колкото по-бедна е местната управа - в резултат на безработицата, толкова повече се налага да внася за хората без препитание. Убеден съм, че такова местене на пари няма никакъв финансов смисъл. Дори съм категоричен, че косвено увеличава осигурителните вноски за сметка на данъчните приходи в бюджета. Общините без достатъчно приходи от налози са принудени да плащат осигурителните вноски за сметка на социалното подпомагане. Какво предлагате?- Здравни вноски да плащат само хората с трудови доходи, а лечението на безработните, на социалнослабите и на студентите да поеме държавата. Единственият разумен начин е общината да плаща на парче за всеки един от тях след лечението, за което е получила сметка от общопрактикуващия лекар или от болницата. Положението си тази категория хора могат да удостоверяват пред докторите с документ за бедност, за да не плащат при приемането в лечебно заведение. Сега заради здравното осигуряване на безработните непрекъснато се смучат пари от оскъдните общински бюджети, а после ги замразяват в БНБ под формата на резерв, натрупан от осигуровки. Имате ли информация колко точно пари са замразени към този момент?- Става дума за 716 млн. лв , но не знам точно колко от тях са т.нар. осигуровки на безработни. За края на тази година се очаква те да достигнат 850 млн. лв., а през 2003-а - 900 млн. лева. Това е пълно финансово безумие. За да се диференцира ясно кой кой е в здравното осигуряване, касата трябва да получи статут на държавна агенция и именно с пари от държавата да плаща лечението на хората без трудови доходи. С останалите да не се занимава. Същевременно здравното осигуряване да остане задължително, но да отпадне изискването парите да се внасят само в една монополна институция както е сега. Необходимо е да се даде право на хората да избират в кой от няколко здравноосигурителни фонда да влагат парите си. По този начин в условията на конкуренция средствата на осигурените ще се използват най-ефективно, защото всяко дружество ще се стреми да договаря най-добри условия. Сега за здравето ни преговарят монополист с монополист, а двамата заедно извиват ръцете на болните.Но за да намерят предложенията ви приложение, е необходима законодателна инициатива...- Готов съм да ги оформя в проект за допълнение и изменение на Закона за здравното осигуряване и да намеря лобист да ги внесе в парламента...

Facebook logo
Бъдете с нас и във