Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОЛЯ СЕ НА ГОСПОД САМО ЗДРАВЕ ДА НИ ДАВА

Ексземеделският министър Венцислав Върбанов пред в. БАНКЕРЪГ-н Върбанов, твърдите, че обвиненията срещу вас са скалъпени и несъстоятелни, но Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол отново потвърди констатациите си от предишния одит, извършен на ДФ Земеделие.- Ако ви е направило впечатление в одитния доклад, моето име никъде не се споменава, което пък отново потвърждава тезата ми, че това е политическа поръчка. В чл. 18, т.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е казано, че органи на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор. Така че за еднолична отговорност тук въобще не може да се говори. Аз не се прикривам зад закона и, както виждате, не се отричам от нищо, направено през времето, когато съм бил министър. Гордея се с това, което сме направили през тези четири години. Когато поех поста, страната беше в тежка зърнена криза, имаше регулярни продоволствени кризи, които бяха преодолени благодарение на моя екип. България беше загубила правото да изнася млечни продукти на европейските пазари. Когато излязох от министерството, това право беше факт. Страната ни беше първата, която получи правото да се разпорежда с парите по програма САПАРД и точно фонд Земеделие, след като беше проверяван повече от две години от Европейската комисия, получи акредитация като разплащателна агенция. Ако това е политическа поръчка, защо точно за земеделския министър от кабинета Костов започва съдебно преследване?- Може би в историята на това министерство аз съм единственият или от малцината, изкарали цял мандат. Поне съм единственият през последните 12 години. Много положителни неща бяха направени, а сега се полагат огромни усилия те да бъдат омаскарени и омаловажени. Екипът, който в момента управлява министерството, съвсем отговорно мога да кажа, че е некомпетентен. Затова допусна част от тези лъжи и полуистини да бъдат експонирани в публичното пространство. Реално атаката започна с обвинението, че фонд Земеделие е бил източван. Погледнете стенограма от 1 март тази година, когато в Народното събрание министърът се похвали, че има над 97% събираемост на кредитите, че земеделските производители са се издължили, че фонд Земеделие разполага с 32.5 млн. лв. преходен остатък и планирани кредити за 28 милиона. Това напълно опровергава всички твърдения, че фондът е бил източван, че кредитите са раздавани така, че да не бъдат събрани. Не отговаря на истината, че събираемостта се е увеличила заради предприетите мерки от новото ръководство. То на практика не е взело никакви мерки, освен да рови и да търси нередности, извършени от нас. Просто хората си изпълниха договорите, а датите на падежа бяха 15 октомври и 31 декември 2001 година. Едно от обвиненията срещу вас е свързано с Компенсационен фонд Зърно и вредите, нанесени на ДФ Земеделие, в размер на 5 млн. лева?- Първо, Компенсационен фонд Зърно е създаден по Закона за съхранение и търговия със зърно. Той беше базата за старта на търговията със складови записи, с която беше преодоляна зърнената криза и за премахването на прекупвачите. Благодарение на компенсационния фонд в страната бяха привлечени 50 млн. германски марки от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В кореспонденцията с ЕБВР г-н Ханс Кристиян Якобсен, който е директор на групата по селскостопански бизнес, посочва: ние особено много бихме оценили вашите усилия, ако Гаранционният фонд бъде създаден ... с начален капитал от ДФ Земеделие. Петдесетте милиона германски марки идваха благодарение на създаването на този фонд. Той беше в основата и на пописаното споразумение със Световната банка АССАЛ-1 и заема от 50 млн. щ. долара в полза на платежния баланс на страната. Успешното изпълнение на този заем позволи подписването по наше време на втория структурен заем АССАЛ-2, който ще бъде използван от това правителство. Според отчетния доклад на Компенсационен фонд Зърно, в края на 2000 г. той е разполагал с 5 293 371.66 лв. и няма начислени вземания. Фондът приключва отчетната 2000 г. със счетоводен резултат от 279 790.26 лв. необлагаема печалба и разполага с резерви в размер на 271 361.56 лева. През 2001 г. той е разполагал с 5.9 млн. лв. и през цялото време е бил под под пълен контрол на ДФ Земеделие. Аз не виждам щета от 5 млн. лева.Какво обаче ще кажете за прословутите 100 лв., раздадени на калпак преди изборите миналата година, уж за регистрация на земеделски производители?- Къде е написан точно този момент в обвинението? Къде е нарушен законът? По реда на ЗПЗП държавата подпомага само регистрираните земеделски производители и парите са отишли при тях. Това обвинение още веднъж доказва политическия ангажимент и политическата поръчка, че аз съм облагодетелствал 18 472 човека с по 100 лева. Нека да видим кои са ги получили по списъка за стимулиране на земеделските производители на областната дирекция Земеделие и гори в Плевен. В него над 30 на сто от имената са турски. Нима мислите, че някой може по такъв елементарен начин да се опита да вземе твърдия електорат на ДПС? Само че ДФ Земеделие е отпуснал два инвестиционни кредита на Агротехника - Карлово, без дружеството да е регистрирано като земеделски производител?- Това беше обвинението в пленарна зала, когато се дискутираше темата. Сега то е по-друго - че кредитите са били отпуснати с цел облагодетелстване на фирмата и от това са настъпили вредни последици за фонда в размер на 1 107 723 лева. Аз се чудя как така елементарно е пресметнато, след като на карловския завод са преведени 2 млн. лв. и само за двата месеца - май и юни 2000 г., са одобрени проекти и са продадени 36 трактора. Идва новото ръководство на ДФ Земеделие, пуска заповед, че прекратява кредитната линия, и праща писмо на завода да възстанови получените средства, което на практика е невъзможно, защото те вече са вложени в нови трактори. Въпреки че има кандидати за купуване на техника, кредитната линия е прекратена. И в един момент от два милиона се изважда цената на продадените трактори и се търсят останалите пари, за които не са получени машини. Никой не е давал безлихвен кредит на Агротехника. Ние сме финансирали производството на трактори, които се предоставят на земеделските производители на разсрочено плащане за 5 години. Друг е въпросът, че по този начин спасихме от фалит единствения български завод за селскостопанска техника и 800 човека останаха на работа.Обвинен сте също, че сте облагодетелствали купувачите на Геоводинженеринг, Добруджанска гора и Плевенска мелница. Говори се, че те са ваши близки?- Разследванията за Геоводинженеринг и Добруджанска гора бяха прекратени поради липса на доказателства за извършено престъпление. Мотивите са (цитирам дословно постановление на Софийска градска прокуратура от 26 юли 2001 г.): при извършване на самата процедура по приватизация на 80% от капитала на Добруджанска гора не са допуснати нарушения. Предвид горното намирам, че не са налице доказателства за повдигане на обвинения по чл. 283 от Наказателния кодекс на длъжностните лица от комисията на МЗГАР и наказателното производство би следвало да бъде прекратено. Подобно постановление има и за Геоводинженеринг. А за Плевенска мелница?- Ще цитирам само два документа. В обвинението се казва, че купувачът не е изплатил предприятието, че не са взети мерки, за да бъде обезпечено с ипотека вземането на министерството, че кредитът за зърно от ДСК не е бил погасен. Но в писмо от МЗГАР до Районен съд - Плевен, се иска да бъде заличена ипотеката поради плащане на покупната цена от 2 970 012 лв., с което първото обвинение отпада. Има и удостоверение под номер 962 от 14 март 2002 г. от ДСК, че Зърнени храни 97 АД е изплатил кредита до последната стотинка. Всички тези документи бяха в папките, предоставени на комисията. Никой не им обърна внимание.Твърди се, че мелницата е продадена на вашия кумец?- Може всичко да се говори, но къде е написано? Никъде не виждам тук в обвиненията неща, за които се говореше. Аз работя с документи, а не с интригантски подходи.Позволете ми да ви попитам за още нещо, което се говори за вас - че сте един от най-богатите хора в страната.- А-а, в това няма нищо лошо. Може би съм най-богатият мъж в България, защото имам красива съпруга, с която се обичаме, и едно прекрасно дете. Моля се на Господ само здраве да ни дава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във