Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА

Мишел Мазон, генерален мениджър на френската компания Оксалор, пред в.БАНКЕРЪГ-н Мазон, бихте ли представили накратко технологията за преработка на отпадъци Оксалор, за която вашата фирма притежава международен патент...- Разработеният от нас метод позволява стабилизирането на органични и неорганични битови отпадъци, както и на утайките от пречиствателните станции. При него не се налага разделното събиране на боклука, тъй като той се сортира от инсталацията. Пластмасата, стъклото и металите се отделят от останалата смет и могат да бъдат преработени отново. Уникалното в технологията е, че всекидневните органични отпадъци се смесват с негасена вар, така че без разход на енергия се преработват до почвен подобрител, който може отново да се използва в природата. Всичко това отнема по-малко от три часа.За какво може да се използва крайният продукт?- На практика това е тор, който служи за обогатяване на изтощените почви и може да се използва в земеделието. И тъй като е органичен, той е богат на елементи като фосфор и азот и доста търсен от фермерите във Франция.А цената изгодна ли е?- Цената е около 15 евро на тон, като три тона са достатъчни за наторяването на десетина декара земя. В същото време земеделците, които използват химическите торове, трябва да плащат над 160 евро за обогатяването на почвата в парцел със същите размери. След като системата Оксалор е толкова ефективна, защо все още не се прилага масово в цяла Европа?- Разработената от нас технология е съвсем нова. Изпитанията отнеха години, но вече притежаваме всички законни разрешения и лицензи, за да я използваме и предлагаме. Интересът към нея непрекъснато расте. Вече сме сключили договори за доставка на три инсталации в Испания и по една в Аржентина, Румъния и Мароко. Приключваме и преговорите с Алжир, Ирландия и Гърция. Сериозен интерес проявява и Китай.България също е проявила интерес. Предполагам знаете, че в София има доста сериозен проблем с преработката на битовите отпадъци...- През май тази година бяхме посетени от българска делегация от около 30 човека, която включваше и представители на Министерството на екологията. Започнахме преговори, договорихме се да бъдат подписани и обвързващи документи. Политическата ситуация у вас обаче се промени, в резултат на което разговорите бяха прекратени.Все пак какви са възможностите подобна инсталация да заработи и у нас?- Оксалор е приложима навсякъде. Разбира се, на първо място трябва да има дългогодишен договор за доставка на боклуци, за да може инсталацията да работи. Необходимо е да се намери и инвеститор, който да осигури средствата за изграждането на завода. Финансирането може да дойде по европейските фондове. Но, в крайна сметка, решението е на вашите власти.Финансирането безспорно е възловият проблем за всеки мащабен проект. За какви пари говорим в случая?- Инсталация, която преработва по 70-80 хил. тона отпадъци на година, струва около 14-15 млн. евро. Капацитетът й зависи от големината на ваната, в която се извърша обеззаразяването на боклуците и химическата им обработка с негасена вар. На практика няма никакъв проблем тя да бъде разширена и до 300 хил. тона, необходимо е само да бъдат монтирани допълнителни технологични линии. За разполагането на такова съоръжение са нужни около 10 хектара терен и сграда с площ около 10 декара. За колко време може да бъде изграден такъв завод?- Технологичният процес по сглобяването на конструкцията отнема по-малко от година. Възможно е този срок да бъде съкратен, ако се намери подходяща празна сграда, в която да бъде монтирана инсталацията. Доста повече са трудностите при издаването на необходимите административни разрешителни и лицензи от съответните компетентни органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във