Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИТНИЧАРИТЕ ЩЕ ПРЕТЪРСВАТ ОФИСИ

Последващят контрол по вноса на стоки ( т.е след освобождаването им от митницата) занапред ще бъде регламентиран много по-детайлно. Проектът за изменение на Закона за митниците в частта му за последващия контрол бе одобрен на 3 февруари на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Ако той бъде гласуван и в пленарната зала, митничарите ще получат достъп до складовете, счетоводните книги и други документи на вносителите. При установяването на укрити данни те ще могат да претърсват и офиси и да изземват веществени доказателства по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс. В този случаи митническите инспектори ще имат същите права, както дознателите и следователите.Ако при последващия контрол бъдат констатирани несъответствия между декларираните данни при освобождаването на стоката и при последващата й реализация в търговската мрежа, ще се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците. В законопроекта е записано, че проверките ще се извършват от специализираните звена в Централното управление на Агенция Митници и в регионалните митнически дирекции. Максималният им срок ще е два месеца. Неефективният последващ контрол на импорта у нас бе една от основните забележки в заключителния доклад на провелата се през миналата година партньорска проверка на ЕС по главата Митнически съюз. Една от първите форми на такъв контрол беше въведена през есента на 2001-ва, когато главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов и тогавашният директор на митниците Емил Димитров подписаха меморандум за дейността на мобилните групи по стоковата контрабанда. След привличането на Краун Ейджънтс за консултанти на митническата реформа тези мобилни групи бяха разформировани, а на тяхно място зароботиха десет нови екипа. През 2002-ра пък в рамките на програма ФАР на ЕС бе реализиран туининг проект с германската митническа администрация именно в областта на последващия контрол.В одобрените от бюджетната комисия поправки в Закона за митниците се предвижда изравняване на размера на санкциите, налагани на физическите и юридическите лица, както и на едноличните търговци. Мотивът е, че тежестта и степента на обществена опасност на митническите нарушения не зависи от това, дали извършителят действа самостоятелно, или чрез фирмата си. Така при отклонение на временно складирани стоки или стоки, на които са дадени различни митнически режими, ще се налага глоба в размер от 100 до 200 на сто от тяхната стойност. Когато предмет на нарушението са акцизни стоки - алкохол, цигари, горива и др., измамниците ще се бъркат за суми от 150 до 250 на сто от стойността им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във