Банкеръ Weekly

Banker Wine

Мисия на Националната лозаро-винарска камара

Националната лозаро-винарска камара защитава професионалните интереси на членовете, качеството, автентичността и произхода на вината, отстоява авторитета на българското вино, като разкрива конкурентните му преимущества, популяризира добрите практики в бранша и отчита въздействието на природните фактори и древната традиция върху производството и реализацията на продуктите от грозде и вино.

Специализирани изложения и конкурси

НЛВК организира две международни специализирани изложения - "Винария" в Пловдив (от 1992 г.) и "Салон на виното" в София (от 2001 г.). Освен това организира Международен конкурс за вина и спиртни напитки "Винария", "Балкански фестивал на ракията" в София, "Фестивал на виното" в Бургас, съорганизатор е на "Дефиле на младото вино" в Пловдив. Камарата е организатор на много специализирани събития, промоции, дегустации, мастер класове и др., насочени към популяризирането на българското вино и на продуктите от грозде и вино. Членовете на НЛВК участват с национални щандове на най-големите световни изложения като "Провайн" в Дюселдорф, Германия, LIWF в Лондон и т.н.

Център за професионално обучение

В програмата му са включени девет специалности от лозаро-винарския сектор, туризма, сомелиерството и др. Завършилите успешно курсовете на обучение получават удостоверения за повишаване на квалификацията или сертификати за завършена степен на професионално обучение.

Промоционални програми

От 2013 г. НЛВК реализира успешно различни промоционални програми за представяне на български вина със ЗНП и ЗГУ в трети страни (САЩ, Швейцария и Китай, Русия и Беларус)". Участници са винарски изби, членове на НЛВК. В резултат на проведените представяния в международни изложения, организираните промоционални събития, дегустациите на български вина в големи търговски вериги, специализирани магазини за вино, ресторанти, хотели, клубове и др., както и активната ПР и рекламна дейност българските винопроизводители успяват да установят нови бизнес контакти, които им помагат успешно да навлизат на целевите за проектите пазари.

Издателска дейност

НЛВК издава две специализирани списания: "Лозарство и винарство" (основано през 1911 г. като "Пепиниерист" и предназначено за производителите на грозде и вино) и "BGWine" (основано през 2012-а и предназначено за маркетинг и реклама на българското вино и на продуктите от грозде и вино).

НЛВК издава каталог на българските винопроизводители "Wine & Spirits Who is Who", в който освен информация за фирмите и реклама на продуктите им се публикува и информация за историята, традициите и културата на производството и консумацията на вино по българските земи, както и се очертават пътища за винарски туризъм, съчетан с културните и историческите паметници на България.

НЛВК издава "Български ампелография" - 5-томно издание, дело на дългогодишния труд на лозаро-винарите в България.

НЛВК издава официалната лозаро-винарска карта на България с очертани региони за производство на вина със ЗГУ и ЗНП, както и посочени местонахожденията на всички винарски изби, регистрирани на територията на страната

Официален сайт на НЛВК е www.bulgarianwines.org

Facebook logo
Бъдете с нас и във