Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Министър Нанков гази закона

Така трябва да изглежда рибарско пристанище в местността "Карантината" във Варненския квартал Аспарухово.

Министърът на регионалното развитие Николай Нанков дал картбланш на община Варна  да реализира проект с европейско финансиране за изграждане на рибарско пристанище в местността Карантината в  кв. "Аспарухово". Това обаче е станало в нарушение на нормативната уредба и конституцията на страната, алармират от Камарата на геодезистите.

Според браншовата организация министърът е одобрил незаконно документи, създаващи траен градоустройствен статут на морския плаж “Аспарухово”, чрез които се разрешава строителство върху пясъчната ивица и върху морското дъно. По този начин на практика се неглижират изискванията, залегнали в одобрения Подробрен устройствен план на местността Карантината, където е записано, че градежи може да има само на сушата.

В писмо, изпратено до всички медии, се посочва още, че морският плаж "Аспарухово" е вписан в Специализираната кадастрална карта на обекти от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Отразен е като такъв и в Кадастрално-административната информационна система. По конституция пък крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост и затова плажът "Аспарухово" се ползва от защитата на Закона за Черноморието, който забранява строежите върху плажове дори и когато става въпрос за пристанища. Той забранява и промяната на собствеността на плажовете от изключителна държавна собственост в частна.

Геодезистите подчертават, че  в заповедта, която Нанков е издал  през лятото на 2017-а, се дава траен градоустройствен статут на имот с идентификатор, на който отговаря морският плаж “Аспарухово”, без да е посочено нормативното основание за това. Именно въз основа на този документ впоследствие е издадено и строително разрешително, което също било незаконно. Министерският съвет пък  взел решение за "строеж върху имот, представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море" на основание на Закона за морските пространства, но цитирайки идентификатори на имоти, намиращи се на сушата и повечето от тях разположени върху плажа "Аспарухово", а не във водата.

По данни на Камарата на геодезистите, цитираният във всички документи имот не съществува и никога не е съществувал в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Организацията смята, че ново модерно рибарско пристанище е необходимо на Варна, но това не може да е за сметка на загубата на морския плаж. И настоява за "спазване на закона, осигуряване на устойчиво развитие, предвидимост на действията на изпълнителната власт и съхраняване на природните дадености".

Експертите предлагат своето съдействие при преразглеждане на документацията и вземане на законосъобразно и целесъобразно решение за проекта за рибарското пристанище, който ще бъде финансиран от европейските фондове по програмата "Морско дело и рибарство". Предвидените за това средства са близо 8 млн. евро.

Всичко се е случило по настояване на общината във Варна, след като през септември миналата година Общинският съвет в морската ни столица е взел решение кметството да сключи договор с държавата за учредяване на безвъзмездно право на строеж. Според предварителните разчети модернизацията и реконструкцията на рибарското пристанище в местността  Карантината щели да струват 16.6 милиона лева.

По това време главният архитект на общината Виктор Бузев обясни, че кметството  съвместно с БАН  е разработило проекта. Тогава стана ясно и че вече са били направени изследвания на вълновото натоварване, както и на всички рибарски пристанища, които са модернизирани в последните години в България и според Бузев въпросният проект бил оптималният за възможностите на територията. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във