Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Желязков инспектира Центъра за обучение на морски кадри

Порт Варна обслужва паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия).

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще посети полигона за практическа подготовка на морски лица към "Български морски квалификационен център" ЕАД, съобщиха от ведомството.

Полигонът е най-съвременния обособен център за практическа подготовка на морските лица в България. От 1989 г. той се утвърждава като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.  От 2000 г. БМКЦ е самостоятелно търговско дружество, предлагащо на моряци от различни държави качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица. От февруари 2008 г. Центърът е еднолично акционерно дружество 100% собственост на Министерство на транспорта, а негов принципал е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. БМКЦ е акредитиран от Изпълнителна Агенция "Морска администрация" за провеждане на всички видове подготовки на морски кадри, изисквани по Конвенцията STCW.  Високото ниво на учебния процес се постига с използването на съвременни морски симулатори – навигационен мостик, машинно отделение и симулатор за товарни операции с течни товари на фирма „Кьонгсберг АС”. Тяхното съвместно ползване, което е резултат от интегрирането на симулаторите през 2011 г. и с това създаване на първия виртуален кораб в България, осигурява обучение на морски  кадри за управление на кораб, експлоатиран в симулирана виртуална среда.
Голяма ефективност на обучението осигурява и реалната среда, в която се извършва то. Полигонът за практическа подготовка разполага със съвременни бързоходни и спасителни лодки и пожарен полигон, лаборатории и други, позволяващи провеждане на обучения в над 40 различни форми.

По-късно през деня министър Желязков ще има работно посещение на пристанищните терминали Варна-Изток и Варна-Запад. Той ще направи инспекция на реабилитирани помещения за обработка на товари, както и ще се запознае с направените инвестиции от "Пристанище Варна" ЕАД в нова техника.

Порт Варна винаги е имал важно национално и международно значение. Мекият климат в региона позволява целогодишно използване на пристанището. То обслужва паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия). Предметът на дейност на дружеството е свързан  с пристанищна дейност и свързаните с нея агентийско, търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.  
Порт Варна разполага с два пристанищни терминала: Варна-Изток - разположен навътре във Варненския залив, само на 1 км от идеалния център на град Варна, и Варна-Запад - най-модерното и перспективно пристанище на северния български черноморски бряг, разположено на около 30 км. западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във