Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЩЕ ОТСТРЕЛВА БРАКОНИЕРИ НА ГОРСКИ ИМОТИ

Над 50 преписки ще внесе Министерството на земеделието и горите във Върховния административен съд (ВАС), с които ще атакува незаконосъобразното и безвъзмездно прехвърляне на ловни участъци, на движимо и недвижимо имущество, собственост на Националното управление по горите (НУГ), към държавни акционерни дружества, приватизирани по-късно от РМД-та. Това съобщи за в. БАНКЕРЪ заместник-министър Меглена Плугчиева. Част от обработените от юристите на земеделското ведомство досиета вече са предоставени на ВАС, а други са предадени на главния прокурор Никола Филчев, уточни тя. Не бих желала да коментирам тези случаи, преди висшите магистрати да се произнесат по тях - заяви директорката на Дирекция Правна в земеделското министерство Севинч Солакова. - Съдът тепърва трябва да образува делата и да насрочи заседанията по тях.Заместник-министър Меглена Плугчиева разпорежда в края на миналата година на регионалните дирекции по горите да й предоставят всички заповеди, приемно-предавателни протоколи и други документи, които доказват извършени закононарушения в периода 1998-2000 година. Тогава със заповед на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов се извършват преобразуването на горските стопанства в държавни лесничейства и учредяването на едноличните акционерни дружества, които по-късно бяха предложени за приватизация. Причината да поискам тази проверка с писмо N1045 от 15 ноември 2001 г. са не само десетките сигнали, които идваха от обществеността, но и анализът на състоянието на горите. Той показа, че там е зейнала една огромна черна дупка, в която са потънали голяма част от дълготрайните ни материални активи, обяснява Плугчиева. Реформата в Националното управление по горите беше регламентирана от нормативните документи, приети от 38-ото Народно събрание. Целта беше да се отделят административните функции на държавата от стопанската дейност, която по-късно беше подложена на приватизация, изцяло в синхрон с реформите през последните десет години - контрира бившият земеделски министър Върбанов. - Четири-пет дружества бяха приватизирани чрез кешово плащане, а всички останали - от РМД-та. Те поеха една огромна финансова тежест, натрупана през годините. Около 22 млн. лв. бяха задълженията в системата на горите, които бяха прехвърлени на държавни предприятия и по-късно приватизирани заедно с тях. Постъпилите сигнали за закононарушения могат да се разделят условно на три групи: безвъзмездно прехвърляне на сгради, на стопански инвентар и ловни участъци от държавните лесничейства на държавните дружества, замени на имоти и учредяване на право на строеж върху земи и гори от държавния горски фонд.Най-фрапантен е случаят с Държавно лесничейство-Михалково, чиято собственост е прехвърлена безвъзмездно на Горопром ЕАД - гр. Девин, със заповед (NРД 45-84 от 8 декември 1999 г.), подписана от Върбанов ден след като в Държавен вестник (бр. 107 от 7 декември 1999 г.) е обнародвана обявата за приватизация на държавното дружество. Заповедта става факт на 8 декември, а на 9-и директорът на Горопром Аделин Кехайов и главният счетоводител Аделин Ашиков, заедно с районния прокурор на Девин, влизат в лесничейството и настояват пред сащисаните служители незабавно да им бъдат прехвърлени с приемно-предавателен протокол водопровод, площадка, горски кантон Рибарника и две бунгала в района на яз. Въча. Не ни е ясно за какви промишлени нужди може да служи постройка, която разполага само с три спални помещения, недоумява по онова време в докладна записка до началника на Районно управление по горите (РУГ) - Смолян, директорът на лесничейство Михалково инж. Цветан Вълков. Не се разбира и защо са й на същата фирма административната сграда, клубът и работническият стол на бившето горско стопанство в Девин? По мнение на началника на смолянското РУГ инж. Атанас Ташев тези дълготрайни материални активи нямат отношение към производствено-стопанската дейност на Горопром ЕАД. Но въпреки неколкократните му възражения административни сгради в Смолян и Момчиловци, бунгала в Каваците край Созопол, горски дом Крива река на смолянското лесничество, горски кантон и разсадник на лесничейството в Смилян, жилища, работнически стол, бунгала в Каваците и част от административната сграда на лесничейството в Широка лъка и етаж от административната сграда, оценена за 6 млн. лв. на златоградското лесничейство са прехвърлени на Рожен ЕАД. Година и половина по-късно е предприета още една странна акция. Със Заповед N РД 45-881 от 23 май 2001 г. Венцислав Върбанов нарежда три сгради с обща застроена и незастроена площ от 288 кв. м (оценена за 18 581 лв.) на Персенк ЕАД да се заменят срещу ползвания до този момент под наем от дружеството етаж от административната сграда на лесничейството в Хвойна, оценен на 22 604 лева. В становището си, изпратено до министерството три месеца по-рано, инж. Ташев напомня, че въпросната административна сграда е единственото нещо, което е останало на лесничейството след подялбата на имуществото му. Още при разделянето на дълготрайните материални активи Персенк ЕАД е получил трактори, моторни триони, гаражи, ремонтна работилница и почивен дом в с. Нареченски бани, посочва началникът на смолянското управление по горите. Тъй като оценката на спорната сграда не отговаря на реалната й пазарна стойност, Атанас Ташев е предложил на заместник-министър Плугчиева сделката да бъде анулирана. Събраните документи разкриват и други интересни факти. След приключване на процеса на разделяне се е пристъпвало към ново увеличаване на капитала на държавните дружества с апорт на още имущество, предимно сгради и земя от Държавния горски фонд - обясни пред в. БАНКЕРЪ Плугчиева. - После приватизираното вече дружество ги продава. Такъв е случаят с Добруджанска гора, което в момента разпродава активите си по Черноморието. Тези случаи са предадени на прокуратурата. Пред окръжния прокурор на Смолян например е атакувано увеличението на капитала на приватизираното Елина АД. В качеството си на акционер в него (МЗГ притежава 4.76% от дружеството) бившият земеделски министър разрешава със заповед N РД 41-307 от 25 април 2001 г. вдигането на капитала му с апорт на седем имота в землището на с. Стойките, оценени за 8343 лева. Според инж. Тихомир Ников, директор на лесничейството в Пампорово, чиято собственост са били апетитните парцели, разпореждането с тях е в противоречие с раздел трети от Закона за горите и правилника за неговото прилагане, тъй като министърът няма право да се разпорежда с изключителна държавна собственост, каквито са земите и горите от Държавния горски фонд. Изключването им може да се извърши само след промяна на тяхното предназначение по регламентирани от закона хипотези, но в никакъв случай не и за увеличаване на капитала на приватизирано вече търговско дружество, допълва колегата му от Районно управление по горите - Смолян, инж. Асен Бакалов. По подобен начин - със земи и гори от държавния горски фонд, стопанисвани и управлявани от държавните лесничейства в Благоевград и Симитли, е вдигнат и капиталът на държавните дружества Парангалица и Перивол.Министерството на земеделието ще оспорва и 13 договора за неправомерно учредено право на строеж върху земи от Държавния горски фонд и около 15 случая на замяна на земи край Несебър, Созопол и в курорта Пампорово. Най-скандалният от тях е цитиран в доклада на Сметната палата, която извърши проверка на дейността на земеделското министерство през 2000 г., и беше коментиран в парламента, припомня Меглена Плугчиева. Със заповед N РД 46-742 от 14 юни 2000 г. Венцислав Върбанов разрешил на своя служител Евгени Димитров да замени 8.350 дка около с. Маслово, Костинброд, с 1.890 дка край Несебър. Атрактивният имот е на 320 метра от плажната ивица и на километър от града, но независимо от това е оценен на символичните 339 лв., докато костинбродската нива, според оценителя, струва 2756 лева. Преди около месец министър Мехмед Дикме призна в Народното събрание, че повечето от замените в периода 1998-2000 г. са законосъобразни, но не и целесъобразни. Мнение, което споделят и подчинените му от Националното управление по горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във