Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ИЗМИСЛИ РАБОТА ЗА ЦЕЛИЯ КИТАЙСКИ НАРОД

Министерство на финансите подготви проект на Данъчен амортизационен план, който ще създаде... денонощна трудова заетост на счетоводителите в България чак до края на годината. Ако предложението се приеме, те ще трябва да зарежат другата си работа и да проследят цялата история на имуществото си - актив по актив.Изискването всяка фирма да има свой Данъчен амортизационен план се появи след последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 22, ал. 5). Този план е основа за изчисляване на амортизациите за данъчни цели (иначе всяко предприятие може да реши, че ще признае разхода за придобиване на сграда например още на първата година. Само че по стандарта на бирниците разходът трябва да се разпредели поне върху 25 години, колкото време според тях ще се ползва имотът - респективно, признатата данъчна амортизация е най-много 4 процента. Според закона, Министерството на финансите трябваше да даде указания за изработването на плана и предприятията да си го направят още на 1 януари 2003-а. Само че досега всички тънат в неведение. А експертите на министерството дават поясненията само устно - по време на особено модерните напоследък семинари за обучение на счетоводители.На 3 юли най-накрая се пръкна и писмен проект на подобно указание. Само че кой знае защо той се оказа конфиденциален и е бил изпратен за мнение само до одиторските компании от голямата четворка (Делойт и Туш, ПрайсУотърхаус Купърс, Ърнст енд Янг и КМПГ) и в добавка - на АФА ООД. Писмото до одиторите (то е подписано от директора на дирекция Данъчна политика Людмила Елкова, но негов автор е заместникът й Велин Филипов) им дава срок до 8 юли да подготвят становищата си по проекта. Става дума за 66 страници текст. На тях им трябваха шест месеца да го напишат, а от нас искат за три работни дни да го анализираме, гневно коментира един от известните представители на гилдията. Скандалът бе допълнен от факта, че дългочаканото указание не бе изпратено до Института на дипломираните експерт-счетоводители, та се наложило реномираната организация на професионалистите да си го набавя по втория начин (текстът е белязан и с уговорката, че разпространяването на проекта е нежелателно). Но това са бели кахъри. Счетоводителите още не знаят какво ги чака, а проблемът е голям. Той има исторически основания. Накратко: предстоящото изпитание за тях е част от една дълга поредица от трудности, свързани с въвеждането на новите счетоводни стандарти. Според параграф 64 от Закона за корпоративното подоходно облагане, когато данъчният амортизационен план се съставя за първи път, дълготрайните активи се завеждат в него по тяхната амортизуема стойност и призната за момента данъчна амортизация за тях. Това, което вече половин година безпокои счетоводители и одитори, е понятието амортизируемата стойност (онази, която първоначално ще бъде вписана срещу всяка машина, кола, офис мебел. Проблемът е, че активите се придобиват на една цена, която после може да е била завишена в резултат на голямата ревалоризация през 1997 г., да е увеличавана или намалявана при последващи преоценки. Всеки основен ремонт също увеличава стойността на актива, а пък ако е частично похабен - би трябвало тя да се намали. В същото време всяка година част от тези активи са били амортизирани (по линейния метод или ускорено), от което е намалявала балансовата им стойност (тя е равна на отчетната или на първоначалната стойност минус амортизациите). Коя от всички тези оценки е достоверната стойност на актива към 1 януари тази година?След дълго умуване Министерството на финансите е измислило най-трудния отговор на този въпрос. Указанията изискват счетоводителите да изследват на каква стойност са активите им, как са придобивани, каква е последната им преоценка. И всичко това актив по актив.В проекта се дават хипотези за това, как ще се третира отчетеният вече преоценъчен резерв - обяснява одиторът Снежана Николова. С въвеждането на данъчния амортизационен план дълготрайните активи се издигат едва ли не в култ. Предприятието трудно ще обслужва другите си дейности, тъй като ще трябва да обработва информация за имуществото си. Ние имаме клиент с 42 хиляди реда дълготрайни материални активи. Очаквахме указанията да са по-прагматични, добави тя.Това до такава степен усложнява нещата, че гилдията ще преживее нов шок и ужас след преоценките от миналата година, убеден е регистрираният одитор Стефан Ненов. Той се съмнява, че от цялата тази работа ще има някаква полза, дори за бюджета. Защото не е сигурно дали в резултат на повторния преглед на стойността на активите ще се стигне до намаляване на разходите на предприятията за амортизации и оттам - до увеличаване на облагаемата им печалба. Винаги трябва да се преценява съотношението между усилия и ползи, казва Ненов. Международен счетоводен стандарт 1 (той урежда прилагането на МСС за първи път), който влезе в сила от 18 юни 2003-а, се е съобразил точно с това - че активите на много предприятия са преоценени с коефициенти, определени от държавата. Затова стандартът приема, че не е необходимо да се връщаме в Аспарухово време и да търсим оригиналната цена на всеки актив, казва одиторът. В този МСС се използва друг подход - работи се с т. нар. намерена (заварена) цена на актива и ако тя е близка до пазарната му стойност, се приема като основа за бъдещи оценки. Ненов предлага и за данъчни цели да се възприеме същото правило.Неговите колеги, в това число и доайенът Стоян Дурин, също настояват за по-прости решения. Бившият председател на ИДЕС например предлага активите да се отчитат по цена за придобиване на активите, която да се увеличава само при последващи подобрения, а към 1 януари 2003-а те да се заведат по балансовата им стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във