Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИЛИОН БЪЛГАРИ КАРАТ БЕЗ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Йордан Генчев, изпълнителен директор на ЗК ВИТОША, пред в. БАНКЕРЪГ-н Генчев, какви са изискванията на Европейския съюз за задължителната застраховка Гражданска отговорност?- С присъединяването ни към ЕС територията на България ще стане част от територията на общността и страната ни ще е член на т.нар. многостранно споразумение. Според него доказателството за наличието на застраховка Гражданска отговорност е регистрационният номер на автомобила , а не застрахователната полица. Щом има регистрационен номер с инициалите BG и българския трикольор, това означава, че превозното средство е застраховано в България при български застраховател. В противен случай при пътно произшествие обезщетението се плаща от Гаранционния фонд Задължително застраховане. Едно от изискванията на Евросъюза е да се създаде информационна система, при която само по регистрационния номер да се установява в много кратък срок кой е застрахователят. Такава система все още липсва, но в най-скоро време ще бъде създадена към Гаранционния фонд.Друго важно изискване към нас е, че от 2007 г. няма да може да се говори за отделна застраховка Гражданска отговорност за страната и Зелена карта за чужбина. Двете ще се слеят в единна застраховка Гражданска отговорност за цяла Европа. Има ли някакъв ефект от подобна практика в западните държави?- В Германия, която е с най-висок обхват на застраховката - 99.98%, само около 0.2 на сто от автомобилите (т.е. около 15 000) не са застраховани. От тях около 12 000 са собственост на емигранти. Така че само 3000 са германците без застраховки.В новоприсъединилите се страни като Полша, Чехия и Унгария процентът на застрахованите вече е над 90 на сто, докато в България са застраховани около 40-50% от собствениците на коли.В Полша, ако водачът е без застраховка, се налагат две глоби. Едната е съгласно Закона за движение по пътищата - за това че не си носи полицата. Втората глоба е по Закона за застраховането - за това че не притежава тази застраховка. Освен това полицаят взима документите на автомобила и залепва стикер, че е спрян от движение. С помощта на Пътна помощ колата се транспортира до охраняем паркинг, за което собственикът си плаща. Пускането й в движение става едва след изплащането на глобите и сключването на застраховката.Бихте ли посочили очертаващите се проблеми при продажбата на застраховката Гражданска отговорност у нас през тази година?- Основните проблеми са малкият брой продадени полици, както и недостатъчното изясняване на смисъла и новите моменти в тази застраховка. В известна степен вина за това може би имаме и ние, застрахователите. Друг проблем е отчасти подвеждащата реклама, която се прави от някои застрахователни компании. Защо бяха подадени жалби срещу някои от основните постановки на Наредба №18 за задължителното застраховане, определяща и условията на Гражданската отговорност? - Участвал съм в разработването й и според мен последният вариант на наредбата, която бе обнародвана в края на миналата година, е доста по-добър от предишните. За съжаление поради липсата на достатъчно статистически данни тя не може да се прилага изцяло в съответствие със смисъла, който сме вложили в различните й текстове. Така например при определянето на цената на застраховката Гражданска отговорност не могат да се отчитат предвидените коефициенти за различните водачи на моторни превозни средства, както и другите обстоятелства, при които се шофира. Не изглежда много коректно и при продажбата на автомобила застраховката да се губи и купувачът да прави нова.- Застраховката се прекратява, защото е сключена със собственика на автомобила, а не със самия автомобил. Добре щеше да е, ако в наредбата бе предвидена възможност за прехвърлянето й на новия собственик на колата със съгласието на застрахователя, но това е пропуск. При прекратяването на застраховката обаче старият собственик има право да си получи обратно парите по остатъка от премията, при условие че преди това не е предизвикал пътнотранспортно произшествие. Вече имаме такива прецеденти дори в нашата компания. Задължително е в този случай да се представи и бележка от Централното управление на КАТ в София, че през изминалия период до продажбата му на автомобила с него не са причинени вреди на трети лица. В една от жалбите на Съюза на застрахованите се посочва, че с Наредба №18 се проявява дискриминация спрямо мъжете при определянето на цените на застраховката. Има ли основание такъв казус?- Застраховането е наука, която се базира на статистиката, а статистически е доказано, че по принцип жените са по-добри и по-внимателни шофьори от мъжете. Оценяването на риска показва, че жените в света правят с 30% по-малко катастрофи и цената на застраховката им се намалява с 30 на сто. У нас обаче в момента не се прави тази отстъпка, защото не разполагаме с точна статистика.Какъв е смисълът застрахованите да лепят и стикери на предното стъкло на колата си?- Те ще са един знак, който ще показва на всички, че превозното средство е застраховано (или не е) и застраховката е валидна до определена дата - ден, месец, година. Знакът ще наподобява винетките и при опит да бъде отлепен и откъснат и поставен на друг автомобил ще се разрушава. Посредством него органите на реда ще се информират за несключени застраховки и ще издават актове на неизправните шофьори. Много е възможно въвеждането на стикерите да започне от началото на март.Смятате ли, че е редно хората, които са без застраховка, да се третират като криминално проявени? Имаше предложения подобни текстове да залегнат в Закона за движение по пътищата?- Това на практика е невъзможно, тъй като в затвора ще трябва да се осигурят места за около един милион души. Толкова са собствениците на автомобили без Гражданска отговорност. Тази застраховка вероятно е криминализирана в страни, където обхваща близо 95 на сто от водачите, а неизрядните са само 5 процента. Много по-реалистично е у нас, след като органите на КАТ установят, че шофьорът не е изряден, да го свалят от колата и тя да бъде спряна от движение до скялючването на застраховка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във