Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕРИДИАН МАЧ И МОНИТОР ВЛИЗАТ В БОРДА НА ИПК РОДИНА

Акционерите на Издателско-полиграфически комплекс Родина АД ще направят промени в неговия устав на 26 април, когато ще се проведе общото им събрание. Измененията ще бъдат съобразени с новия статут на дружеството, което на 15 март бе отписано от публичния регистър. Акционерите ще направят промени и в съвета на директорите на печатницата. Според чл.116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа, една трета от членовете на директорския борд трябва да бъдат независими лица. След като компанията се раздели с публичния си статут, тази необходимост отпадна. Така на 26 април независимите членове на съвета на директорите Димитър Александров и Любомир Любенов ще бъдат освободени, а на тяхно място ще бъдат назначени представителите на вестниците Меридиан мач и Монитор Айруц Латифян и Петьо Блъсков. Останалите членове на борда: Бистра Георгиева (представител на в. БАНКЕРЪ), Радост Патева (представител на в. Новинар) и Петър Манджуков (издател на в. Дума), ще запазят местата си. Издателите на посочените издания, както и на в. Виж са акционери в Обединени български вестници АД. Това дружество купи 51% от капитала на печатницата срещу 6 000 111 лв. на 11 ноември миналата година. То се задължи да инвестира в нея 1.5 млн. лв. за три години, както и да открие 30 нови работни места. На 15 декември 2003-а Обединени български вестници вече притежаваше над 90% от капитала на печатницата, след като придоби повече от 39% от акциите, предложени за приватизация на фондовата борса. А в резултат на търгово предложение към дребните акционери, приключило на 10 март 2004 г., делът на ОБВ в капитала на печатницата достигна 96.62 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във