Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ДАДАТ ЕДНО РАМО ЗА КОЗЛОДУЙ

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ДАДАТ ЕДНО РАМО ЗА КОЗЛОДУЙБългария е заплашена от нарушаване на енергийния си баланс, ако затвори и втората двойка малки реактори на АЕЦ Козлодуй, без да са изградени заместващи мощности. Изминалата седмица даде красноречиво доказателство на верността на това твърдение. След прегряване на една от фазите на трансформатора в блок VI на централата НЕК бе принудена да внесе електроенергия от Румъния и Сърбия. В деня след инцидента енергийният министър Милко Ковачев съобщи, че страната ни е отчела рекорден износ на ток. Към 1 юли експортът е 700 млн. киловатчаса, докато за същия период на миналата година той е бил около 500 млн. киловатчаса. Но този показател със сигурност ще намалее, ако бъдат спрени III и IV реактор в Козлодуй. Като компенсация за затварянето на двата блока управляващите лансираха идеята за втора АЕЦ край Белене. Изграждането на нова ядрена мощност не е политическо заклинание, а реална необходимост, само че самият строеж ще продължи поне от пет до седем години, заяви във вторник (1 юли) шефът на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Емил Вапирев. Елементарните изчисления показват, че дори строителството да започне веднага, в най-добрия случай то ще приключи през 2008 г., или с други думи, две години след договорените срокове за извеждането от експлоатация на козлодуйските блокове III и IV. В крайна сметка съдбата на втората двойка малки реактора би трябвало окончателно да се изясни след обещаната при затварянето на глава Енергетика партньорска проверка в ядрената ни централа. Вапирев за пореден път напомни, че тя изисква сериозно време за подготовка и отново настоя инспекцията да е техническа. Желанието му сега обаче е пратениците на Евросъюза да пристигнат колкото се може по-скоро в Козлодуй, като дотогава е необходимо България да има единна и добре мотивирана стратегия за спасяването на вторите два малки блока, отстоявана от всички - политици, експерти и работещите в централата. Още повече че по думите на председателя на Агенцията за ядрено регулиране, всички проектни недостатъци по двата спорни блока са отстранени.Международната агенция по атомна енергетика (МААЕ) се е ангажирала да съдейства на българската страна за удължаване на срока на експлоатация на III и IV блок на АЕЦ Козлодуй и след 2006 година. Проведената от 16 до 27 юни проверка е задоволила изискванията на нейните експерти за автономност на решенията на регулаторния орган и за компетентност на персонала, работещ там. Предварителните резултати от инспекцията бяха оповестени на пресконференция на 1 юли, а окончателният доклад ще бъде публикуван в края на юли.Инспекторите са направили експертна оценка на всяка една от дейностите на Агенцията за ядрено регулиране - издаването на лицензи и разрешителни, оценяването и анализирането на степента на безопасност при работа с радиоактивни материали, контрола и прилагането на принудителни мерки, аварийното планиране и готовност, управлението на радиоактивните отпадъци и на процесите по извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, както и контрола на радиационната защита и транспорта на радиоактивни материали.Пратениците на МААЕ са проверили още два обекта - центъра за управление на аварии при държавна агенция Гражданска защита и хранилището за радиоактивни отпадъци в село Нови хан.Оценката на предишната проверка, проведена през 1997 г., не бе много ласкава за ядрения ни регулатор. Основните забележки тогава бяха все около неговата независимост. Изразено бе становището, че политическото влияние трябва да бъде ограничено, а заплащането на работещите задължително да надхвърля възнагражденията в ядрената централа. В противен случай съществувала възможност не само за корупция, но и за политическа намеса, която би могла да се отрази негативно върху контрола на ядрената безопасност, отбелязаха международните експерти. Според заключенията на сегашната мисия, приетият през 2002 г. Закон за безопасно използване на ядрената енергия е укрепил позициите на регулаторния орган и същевременно е намалил възможностите за политическа намеса при вземането на експертни решения. Положителната оценка на проверяващата мисия за дейността на АЯР ще увеличи тежестта на издадените вече дългосрочни лицензи за експлоатация на спорните блокове III и IV пред европейските институции, изтъкна Вапирев. Освен това той обясни, че не са верни твърденията за невъзможността глава Енергетика да бъде предоговорена, тъй като не говорим за маслини и лози, а за това дали ще светне лампата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във