Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕГЛЕНА КУНЕВА ВАДИ ГОРЕЩИТЕ ЕВРОКЕСТЕНИ

МИНИСТЪРЪТ И ЕС ОЧЕРТАХА КОНТУРИТЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯВ деня, в който министър Меглена Кунева се сдоби с вицепремиер, наблюдаващ нейния ресор (Пламен Панайотов), тя участва в девето заседание на Смесения комитет България - ЕС. То се проведе в сряда (16 юли) в Брюксел и имаше за цел да направи обективен преглед на иначе шумно рекламирания от политиците ни напредък в преговорите. Значението на своеобразното контролно, на което бе подложен представителят на шампиона в преговорите (т.е. България), се подсилваше и от факта, че то дойде само седмица след визитата на комисаря по разширяването на ЕС Гюнтер Ферхойген у нас. В София той направи смразяващото си изявление за необходимостта от бързи конституционни промени. В което, впрочем, новото за българските политици бе само срокът - в началото на септември. В тази напечена обстановка за пореден път през последните две години Меглена Кунева трябваше да вади горещите кестени от огъня, подпален от мудността на правителство, парламент и администрация. Вече ми е неудобно да прикривам пред ЕС забавянето от наша страна, заяви тя на пресконференция преди заминаването си, изоставяйки обичайната си дипломатична сдържаност. Впрочем, дори да не бе казано в София, от Евросъюза трудно може да бъде скрито пренебрежението, което демонстрират някои от министерствата към разработването на законопроекти по Стратегията за ускоряване на преговорите с ЕС. Достатъчно е само да се припомни, че според една от клаузите на този документ работната група по промените в конституцията трябваше да заработи още през миналата година. Както и че вече трябваше да има действащ закон за избор на депутати в Европарламента. Приоритетни проектозакони като тези за обществените поръчки, далекосъобщенията, енергетиката са застинали в парламента между първо и второ четене.На този фон малко чудо е, че страната ни успя да затвори 25 от 30-те преговорни глави от присъединителния договор с ЕС. Както обаче припомни Гюнтер Ферхойген, всичко би отишло на вятъра, ако не се приемат промените в основния закон в частта му за съдебната система. И ако тази есен Европейската комисия не препоръча в доклада си за напредъка на страната ни разговорите да приключат до есента на 2004 година. Имунитетът, мандатността и несменяемостта на магистратите обаче съвсем не са единственият препъникамък, който може да обърне българската кола по пътя за Евросъюза. Всички плюсове и минуси ще бъдат претеглени в документа, който ще бъде публикуван официално на 5 ноември 2003 година. Така написаното от подчинените на Романо Проди придобива почти съдбоносно значение. Тъкмо това бе една от задачите на българската делегация, участвала в работата на Смесения комитет в Брюксел - да сложи по-ярък положителен щрих в бъдещия годишен доклад за напредъка на България. В Брюксел делегацията, водена от министър Кунева (посетила преди това и страната, председателстваща ЕС - Италия), бе подложена на кръстосан разпит по общо 18 раздела от подписаното през 1993 г. между страната ни и Общността Европейско споразумение за асоцииране.Може да звучи изненадващо, но добрите новини засега са свързани най-вече с изпълнението на икономическите критерии за членство. В рамките на предвидените 30-минутни дебати в програмата на Смесения комитет делегацията ни е представила резултатите от подготвения специално за целта от икономическото министерство доклад за конкурентоспособността на стопанството ни. Според експерти от дирекция Европейска интеграция към Външно министерство, почти сигурно в тазгодишния доклад ще ни потупат по рамото за продължаващата макроикономическа стабилност, за високия ръст на БВП, за ниската инфлация, спадащата безработица и либерализацията на някои от административно регулираните цени. Меглена Кунева е информирала европейските си партньори и за приетите от парламента промени в Търговския закон, с които се ускорява процедурата по обявяване в несъстоятелност, както и за прилагането от кабинета на програмата за ограничаване на лицензионните и разрешителните режими. В доклада си комисията най-вероятно ще ни призове да ускорим приватизацията и преструктурирането на държавните монополи в областта на енергетиката и транспорта. И непременно - да се насърчи развитието на пазара на земя. Възможно е да отнесем и критики за отрицателния ни търговски баланс, за дефицита по текущата сметка на платежния баланс. В отчета си пред представителите на ЕС министър Кунева е представила прилагането в България на Стратегията за усвояване на средствата от структурните фондове и от Кохезионния (за преодоляване на икономическите диспропорции) фонд на ЕС. Тя е изтъкнала подобрения капацитет на българската администрация за разработването на проекти и усвояване на отпуснатите по тях средства. В Евросъюза обаче едва ли ще погледнат благосклонно на продължаващите крамоли между представителите на властта за това, кой да сложи ръка върху европарите. Подобаващо място в отчета на министър Кунева е заело и постигнатото от кабинета в областта на административната реформа. Добрите думи, които бихме могли да чуем от комисарите през ноември обаче, зависят изцяло от това, дали парламентът ще съумее да внесе навреме корекции в Закона за държавния служител. Така нещата за пореден път опират до спазването на срокове, а в това отношение далеч не сме брилянтни. Част от въпросите на представителите на 15-те страни членки в Смесения комитет са били свързани с резултатите от приетата от кабинета през есента на 2001 г. антикорупционна стратегия. Каквито и успехи да бъдат отчетени тук, те едва ли ще могат да замажат скандалите от тази пролет, уличаващи министри, депутати, магистрати и митничари в нерегламентирани връзки със съмнителни бизнесмени. В Брюксел българската страна е рапортувала за напредък в изпълнението на политическите критерии. Главоболия тук може да ни създаде единствено евентуалното забавяне на гласуването на второ четене в парламента на Закона срещу дискриминацията. В графата активи за спазването на човешките права и тези на малцинствата преговорният екип е записал приемането на законите за омбудсмана и вероизповеданията. По-голяма яснота около доклада на Европейската комисия за напредъка на страната ни ще има едва в края на септември. А за българите остава надеждата, че правителството и парламентът ще се понапрегнат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във