Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕДИКА ЗАГУБИ НАД 1 МЛН. ЛЕВА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Собствениците на акции от фармацевтичния завод Медика - гр. Сандански, ще могат да ги продадат до края на август, отговаряйки на търговото предложение на Доверие капитал. Основният акционер на завода е една от двете основни подструктури на Доверие - Обединен холдинг, която бе създадена преди две години. Единичната цена на офертата е 14 лв., като желаещите да се освободят от книжата си ще трябва да заплатят и някои разноски. Дължимите такси за всяка транзакция по прехвърлянето са 0.65 лв. плюс 0.12% от сумата на сделката. Приемането на предложението може да се направи в офиса на инвестиционния посредник Евър, контролиран от изпълнителния директор на Доверие обединен холдинг Цонко Недялков, който чрез свои роднини притежава 30% от капитала на посредника, или в централата на завода в гр. Сандански. Заплащането ще стане след изтичането на срока на търговата оферта, т.е. през септември.Доверие капитал придоби 81.88% от капитала на Медика преди месец, след кросова сделка със свързания с него Доверие обединен холдинг. Освен всичко друго обаче смяната на собственика означаваше, че новият притежател на основния пакет акции е длъжен да отправи търгово предложение към останалите акционери за изкупуване на книжата им. То бе одобрено от Държавната комисия по ценните книжа на 29 юли. Любопитно ще бъде дали 5-те си процента от Медика ще продаде индийският финансист Правин Банкер. Неговите амбиции, според някои слухове, са да превземе самия Доверие холдинг, където притежава близо 6% чрез управлявания от него Болкън фънд. Загубата на Медика за първото шестмесечие на годината е 1.038 млн. лв., сочат обявените преди седмица финансови резултати. Този показател ще се влоши още повече до края на годината, смята председателят на надзорния съвет на Медика Пенка Тишкова. Причината е, че предстои да бъдат отписани вземания от Русия за над 2.5 млн. лв., които незабавно ще бъдат отчетени като загуба. В края на август ще бъде избрана фирмата, която ще построи нов цех за лекарства в гр. Сандански. Производството на завода трябва да се премести в него изцяло до април 2003 г., когато у нас влизат в сила правилата за Добрата производствена практика (GMP). И ако предприятието не е лицензирано, то просто няма да може да продава на българския пазар. Предвижда се сегашните производствени халета да станат складове, а машините ще бъдат пренесени в новата сграда. През септември тази година пък трябва да завърши строителството на новия цех за превързочни материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във