Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕДИКА НАЛЯ МИЛИОНИ

Фармацевтичният завод Медика ще открие на 15 ноември най-модерния цех в Европа за превързочни материали. Неговата площ е 3200 кв. м. и ще осигури работа на 80 специалисти. Общият размер на инвестицията е 4.5 млн. лева. Тези средства са били необходими за изграждането както на основните производствени помещения, така и на модерен стерилизационен сектор. Очаква се след пускането на новия цех производството на крайни стерилни продукти да се увеличи и те да получат знака СЕ. Тя представлява сертификат за безопасност и ще направи пазара на Северозападна Европа достъпен за фирмата. Това ще е добре дошло за завода, който приключи първото полугодие със загуба от 1.038 млн. лв., а през юни тази година ръководството му съкрати работници поради намалели приходи. През деветмесечието продажбите спаднаха от 14.3 млн. на 13.4 млн. лв., а загубата бе стопена до 66 хил. лева. Финансовото положение на Медика се усложнява от факта, че тя е принудена да отпише вземания от Русия за 2.5 млн. лева. Те датират от 1991-1992 г., част от тях вече са отписани в предходни години. Предвиждат се и сериозни вложения в управленската и информационната система на завода. Необходимите средства в размер на 3 млн. лв. ще отпусне РОСЕКСИМБАНК. Строи се нова сграда на фармацевтичния завод. Тя трябва да отговаря на изискванията на добрата производствена практика (GMP), която предстои да се утвърди и в България. Правилата на GMP ще имат задължителен характер за всички фармацевтични предприятия и се отнасят до хигиенните и безопасните норми на производството. Андрей Евтимов, директор на Доверие Обединен Холдинг, заяви пред в. БАНКЕРЪ, че сградата, в която ще се премести заводът най-късно до юни догодина, ще бъде построена от специализираната в подобна дейност фирма Диана Комерс. Предприятието за медикаменти и превързочни материали е собственост на Доверие-Капитал, който придоби 81.88% от акциите му през юли чрез сделка на фондовата борса. Тогава дружеството изкупи пакета от акции на компанията майка Доверие обединен холдинг. Европейската банка за възстановяване и развитие и регистрираната на остров Ман ЕСМ Холдингс също продадоха своите книжа на Доверие-Капитал. След търгово предложение, отправено от мажоритарния собственик на 29 юли тази година, и приключило на 4 септември, той успя да прибави към своя дял само 5404 акции, които представляват едва един процент от капитала на Медика. Според Андрей Евтимов предложението е направено само за да се спази законът, който задължава всеки, придобил над 50% от публично дружество, да направи оферта за изкупуване на акциите на останалите акционери.Предстоят и промени в управленската структура на Медика. Това ще стане на 14 ноември, когато ръководството на фармацевтичния завод свиква извънредно общо събрание на акционерите. Дружеството ще замени двустепенната система на управление с едностепенна, а също така ще бъдат направени някои персонални промени. Най-вероятно в надзорния съвет ще бъде заменен постприватизационният фонд на ЕБВР и ЕСМ, който вече не е сред акционерите на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във