Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕДИК-АСИСТ ОСИГУРЯВА ДЕНОНОЩНА ГРИЖА ЗА БОЛНИТЕ

ЦЕНАТА НА ПРОДУКТА Е 24.60 ЛЕВА ЗА ГОДИНА.Изградихме и от 1 ноември тази година стартирахме нашия продукт Медик- асист, който все още не се предлага активно на пазара - обясни за в. БАНКЕРЪ Кирко Кирков, изпълнителен директор на Здравноосигурително дружество ДЗИ. - В неговото създаване са инвестирани над 5 млн. лева. А целта му е да обхване два милиона българи за три години. Активните му продажби ще започнат до три-четири месеца. В момента системата се прилага за корпоративни клиенти и още през първата седмица имахме 5000 души, които купиха продукта. Продуктът е взаимстван от най-добрите световни практики.Философията на Медик-асист е да запълни две основни празноти в здравеопазването. Първата е - и качествена и неотложна медицина. Втората е - управление на тежки и критични ситуации вследствие злополуки. По-важното е, че стратегически партньор на ЗОД ДЗИ ще е Българският Червен кръст.Концепцията на Медик-асист е да бъде здравен партньор на хората от цяла България по 24 часа в денонощието. Здравноосигурените могат да се обаждат на горещи телефони в Контакт-център ( т.нар. Кол-център) при всяко свое здравно неразположение. Оттам няма да им се поставят диагноза, но хората могат да се ориентират дали проблемът им е сериозен и изисква медицинска намеса, или може да се разреши в домашни условия. Отговорите на всяко запитване от страна на пациентите се получават посредством информационна система , която първоначално е прилагана в САЩ, а по-късно и в Англия . В момента тя обслужва над 100 милиона души в целия свят. Системата работи с алгоритми, създадени на базата на различните симптоми на заболяванията.В случай че болният се намира в критично състояние, работещите в Кол-центъра лекар и медицински сестри ще му окажат съдействие с информация за денонощен медицински център, който може да посети. При необходимост ще направят директна връзка с болница, ще осигурят транспорт и ще проследят своя пациент по време на лечението. Основното предназначение на системата е да се даде точното направление на пациентите, свързано с оценка на риска от здравословния проблем.В услугата се включва и транспорт с обикновена линейка. А при злополука и/или акутно заболяване и превоз с въздушна линейка - хеликоптер, до болничното заведение. До момента ДЗИ разполага с три хеликоптера и с над 30 линейки със специално медицинско оборудване.В пакета Медик-асист с цена 24.60 лв. на година е включена и осигуровка Злополука, която покрива допълнителните разходи в размер на 1000 лв. в болничното заведение както по време на престоя на пациента там, така и за постоперативно лечение.За група над 10 души пакетът Медик-асист излиза по 17.30 лв. на човек. За семейства, в които са осигурени двамата родители, за детето се плаща 15 лева. Ако семейството е с две деца, общата цена за всички членове е 78 лева. Ако пациентите желаят да ползват безплатно здравно лечение могат да си купят допълнителна услуга към Медик-асист, т.нар. Комплексна здравна осигуровка за 35 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във