Банкеръ Weekly

Game of phones

Маса за трима

Или кой какво място има на пазара

Промените в телекомуникационния пазар неминуемо разместват и дяловете на "Мобилтел", "Виваком" и Теленор". Първият GSM-оператор продължава да губи позиции, като в рамките на миналата година приходите му намаляват със 7% - до 726.2 млн. лева. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) също се свива - до 279.9 млн. лeва. През 2013-а тя беше 310.2 млн. лв., което означава, че спадът е 9.8 на сто.

Негативни са данните и при "Теленор", който обяви приходи от 637.6 млн. лв. за 2014-а, което е с 3.7% по-малко спрямо предишните дванайсет месеца. За разлика от "Мобилтел" обаче, вторият по големина мобилен оператор отчита на база брой абонати 8.5% увеличение на EBITDA - до 243.8 млн. лева. Основна причина за това, според официалното съобщение на компанията, е подобреното управление на разходите.

"Виваком" също регистрира спад на постъпленията в края на миналата година, но той е по-скоро незначителен - 0.7 процента. В абсолютно изражение оборотът й е 805.9 млн. лева. Същевременно коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизации бележи ръст от 3.2% - до 334.9 млн. лева.

Ситуацията е подобна и при броя на абонатите. "Мобилтел" губи близо 2% от тях, като броят им вече е 3.82 млн. (38.8% от всички потребители на мобилни услуги). По този показател той почти се изравнява с "Теленор", който държи точно 38 на сто (3.75 млн.). Колкото до клиентската база на "Виваком", тя продължава да се увеличава (с 1.1% за 2014-а) и вече наброява 2.3 млн. души (23.2% от всички потребители). 

Тенденцията през 2015-а е почти същата. "Виваком" отчита приходи от 220 млн. лв. за третото тримесечие, което е с 5.7% повече от същия период на 2014-а. Печалбата преди данъци и амортизация пък е около 90 млн. лева. От началото на 2015-а до края на септември оборотът на компанията е 625 млн. лв., което е с 4% повече спрямо същия период на миналата година. Телекомът обаче отчита понижение на EBITDA, която се свива от 239 млн. лв. -  до 220 млн. лева.

"Мобилтел" обяви понижение на продажбите през третото тримесечие на годишна база от 183 млн. лв. -  до 172 млн. лева. Печалбата също се сви и достигна 67 млн. лв., като през същия период на 2014-а е била 73 млн. лева. За деветмесечието оборотът на оператора е около 520 млн. лв. (спад от 5%), а EBITDA - малко под 200 млн. лева.

В същото време "Теленор" успя да стабилизира финансовите си резултати и обяви минимално понижение. Вторият по брой абонати мобилен оператор декларира приходи за третото тримесечие от 165 млн. лв. спрямо 169 млн. лв. за същото тримесечие на 2014-а. За това време EBITDA на компанията се сви от 69 млн. на 67 млн. лв. на годишна база. Но дружеството отчете растеж от началото на годината до края на септември, като постъпленията са 473 млн. лв. срещу 470 млн. лв. за същия период на 2014-а. Печалбата преди данъчи, такси и амортизации се запазва на нивото от 186 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във