Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Марияна Николова: Имаме потенциал да увеличим производството на рибни продукти

Възможностите за развитие на сектора за производство и преработка на сладководна риба и рибни продукти, както и проблемите пред него, обсъди вицепремиерът Марияна Николова с представители на бранша.

„За мен няма малки или големи производители и представители на бизнеса. Всеки сектор има своя принос и значение за брутния вътрешен продукт на страната“, каза вицепремиерът и подчерта, че ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на малкия и средния бизнес, който е основен фактор за справяне с демографската криза. Тя също така изяви готовност да подкрепи усилията за увеличаване на вътрешното потребление на качествената българска риба.

На срещата участва изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти - БГ ФИШ, Йордан Господинов, който каза, че секторът бележи ръст през 2018 г. и е експортно ориентиран.

„Има още потенциал да се увеличи производството на качествена риба и рибни продукти“, каза вицепремиерът и честити на всички заети в бранша патронния им празник – Никулден.

Само преди дни Държавен вестник обнародва промените в наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара. С промените се предвижда организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации да подават заявления за признаване в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) лично, чрез упълномощен представител или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление. Министърът на земеделието със заповед ще назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване, включително проверка на място и одобрява правила за нейната работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във