Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мария Габриел подобрява високоскоростния широколентов достъп

От името на Европейската комисия, българският еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел и Комитетът на регионите поставиха в четвъртък  началото на платформа за подпомагане на високоскоростния широколентов достъп, която да позволи редовен политически диалог между европейските институции, регионите в Европа и гражданите за една наистина свързана Европа с подходяща инфраструктура. Създаването на платформата е ангажимент, който комисар Мария Габриел  пое пред Европейския парламент през юни и вече са налице първи резултати.

"Тази платформа е важна, защото без свързаност ще пропуснем възможността всеки регион на ЕС да допринесе за растежа, да работим заедно в борбата срещу социалното, икономическото и териториалното разделение, да дадем по-добри възможности за живот и развитие в селските и най-изолираните райони. Европейската комисия многократно подчертаваме, че универсалната широколентова връзка е един от ключовите елементи за териториалното сближаване в Европа", заяви българският еврокомисар.

Тя информира, че по-малко от 76% от европейските домакинства имат достъп до условия за свързаност, а в селските райони този процент спада под 40%. Въпреки изпълнението на много амбициозни проекти, само няколко държави-членки са близо до постигането на целите на стратегията "Европа 2020" или на националните им цели.

"Трябва да премахнем празните пространства, да дадем повече възможности на селските райони, да дадем на градските райони инструментите за осъществяване на техните действия на най-високо равнище. Ние се нуждаем ЕС да стане световен лидер в областта на 5Gтехнологията и платформата, която днес стартирахме, е ключов фактор към постигането на тази цел. Тази платформа ще бъде мястото, където гласовете на градовете и регионите могат да бъдат изслушани за истинско териториално сближаване и по-добра свързаност на гражданите.", отбеляза комисар Мария Габриел.

Новата платформа има за цел да допринесе за внедряването на по-бърз и устойчив високоскоростен широколентов достъп във всички европейски региони, като се работи за премахване на цифровото разделение на географски или пазарен принцип.

Темите, които трябва да бъдат обсъдени, включват управление, избор на политики и технологии, регулаторна рамка и финансови възможности. В днешното първо учредително събитие, специален акцент бе поставен върху инициативата WiFi4EU, която има за цел да осигури безплатна безжична връзка в обществени пространства навсякъде в Европа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във