Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАЛКО ШАНС И ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС

През май в България ще започне да действа донорска програма на американската агенция Ю Ес Ай Ди (USAID ) - Ес Ем Е Ю Ес Ай Ди (SME USAID). Тя ще даде шанс на българските фирми да ползват консултантски услуги за нейна сметка, както и техническа помощ от американски експерти. Новината бе съобщена на инвестиционния форум Проекти и финансиране, който се проведе през седмицата. Той имаше за цел да запознае представителите на малките и средните предприятия с различните начини за финансиране на бизнеса им. Оказа се, че възможностите не са малко. Една от тях предлага холандското правителство, което предоставя няколко канала за безвъзмездно субсидиране на инвестиционни проекти на български фирми чрез своята програма Пи Ес О Бизнес ту Бизнес (PSO Business to Business). Те обаче са достъпни, ако в проекта участват и холандски партньори, а стойността му е в границите между 250 хил. евро и 1 млн. евро. Фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране по програмата пред Холандската агенция за външна търговия през юли тази година. За 2004 г. са отпуснати 43.5 млн. евро. Страната на лалетата ще подпомага българско-холандски проекти и чрез друга програма - ЕРЪПТ (ERUPT). Нейната цел е да стимулира бизнеса да намалява вредните емисии във въздуха, като подкрепя само начинания, свързани най-вече с екологично чист транспорт, залесяване и преработка на отпадъци. Чрез програмата си САЙПО (SIPPO) пък швейцарското правителство субсидира български малки и средни предприятия, участващи в международни панаири и браншови представяния в Европейския съюз и Швейцария. Фирмите у нас могат да се възползват от тези средства, за да се консултират и за обстановката на външните пазари и за възможностите за износ. Италия също е между страните, които се ангажират да помогнат на бизнеса у нас. Италианският парламент дори прие специален закон, който урежда финансовото подпомагане на седемте балкански страни - България, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Македония и Румъния. Най-големи възможности за българския бизнес обаче предоставят добре познатите ФАР и САПАРД. САПАРД е програмата, която подпомага финансово най-широк кръг от фирми. Тя започна да субсидира български проекти преди три години. Досега са одобрени над 1000 проекта на обща стойност от 890 млн. лева. Компаниите ще могат да кандидатстват за средства по програмата до края на 2006 година. САПАРД поема само 50% от инвестициите, свързани със земеделие, животновъдство, агропреработвателна промишленост, селски туризъм и други. Освен частни предприятия фондът финансира и проекти на малки общини за обновяване и развитие на селата, за опазване и съхраняване на културната традиция, както и за подобряване на междуселищната инфраструктура. През тази година фондът ФАР е преустановил финансовата си подкрепа към българските предприемачи. Той субсидира малки и средни предприятия до 100 хил. евро само в рамките на обявени от българските министерства конкурси за конкретен сектор. През 2005 г. се очаква да започне осъществяването на тригодишен проект на икономическото ведомство за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия. След присъединяването на България към ЕС този проект ще се превърне в многогодишна програма, за която ще може да се кандидатства по всяко време. Организаторите на инвестиционния форум са избрали 112 проекта, които ще представят пред екипите на различните донорски програми. Общата стойност на подбраните проекти надхвърля 300 млн. евро, като всеки един от тях струва между 200 хил. и 1.5 млн. евро. Най-много са предложенията от сектор Енергетика - седемнадесет. Силно присъствие имат и отраслите строителство, земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост. Ние не гарантираме, че проектите са реалистични. Това се проверява от съответната финансираща институция, заяви председателят на Българския икономически форум Георги Табаков. Той допълни, че най-малък шанс имат проектите, които започват от нулата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във