Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАЛКИ ТОПЛОФИКАЦИИ ЗА ГОЛЕМИ ИГРАЧИ

Процедурите за раздържавяването на топлофикациите в Ловеч, Враца, Правец, Ямбол, Искрец, Лозница и Перник, както и на тревненската Бедек ще бъдат обявени през първите шест месеца на годината. Най-напред на тезгяха ще бъде извадена топлофикацията в Правец, 100% от капитала на която ще бъде продаден чрез търг с явно наддаване. Началната тръжна цена е 1.5 млн. лв., а стъпката на наддаване - 250 хил. лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е 17 февруари, а за подаване на оферти - 21 февруари 2003 година. Топлофикациите в Ямбол, Враца и Ловеч няма да се продават на търг, а чрез публичен конкурс, съобщиха от АП. Причината е в различните изисквания, които ще бъдат заложени в приватизационните документи. За дружествата в Ямбол и Враца те вече се подготвят, а ловешката топлофикация изчаква становището на екологичното ведомство. Преди да бъде предложено за продажба, дружеството в Перник трябва да се преобразува, а това в Лозница - да стане собственик на 21 дка земя, която енергийният министър ще включи в капитала му. Топлофикацията в Искрец е в процедура на ликвидация и ще се продава според разпоредбите на глава Несъстоятелност от Търговския закон. За Самоковското дружество пък тепърва ще се решава дали да има търг или публичен конкурс. Най-неясна е съдбата на тревненската топлофикация Бедек, която продава 98.39% от произведената пара на промишлени предприятия. За нея в енергийното ведомство е получено писмо с руски претенции (подобни на тези за Булгартабак).Като начало приватизацията в енергетиката тръгва с осем малки топлофикационни дружества. Общото помежду им е, че всички те работят на природен газ и не са включени в графата на облагодетелстваните с държавни субсидии. Наистина малките държавни топлофикации имат дългове към Булгаргаз, но са подписали с газовия монополист дългосрочни договори за разсроченото им изплащане. Задълженията им към хазната и разните осигурителни държавни институции също са в рамките на приемливото. Цените на продаваната от тях топлинна енергия не се определят от правителството, а се одобряват от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР). При несубсидираните дружества те са по-високи и в редица случаи покриват присъщите разходи по производството. Независимо от това, според предварителните отчети, тези дружества са приключили 2002 г. със счетоводна загуба Основната причина са крайно неефективният технологичен процес, много ниският коефициент на полезно действие и обременеността с допълнителни непроизводствени разходи. Съдейки от счетоводните отчети, себестойността на единица произведена топлоенергия е от два до три пъти по-висока от стойността на горивото, необходимо за производството й. За всеки реализиран топлинен мегаватчас тревненският Бедек например харчи 195.39 лв., като за изразходвания природен газ отиват едва 58.99 лв. (т.е. 30.19 на сто от общите разходи на дружеството). От топлофикацията в Правец се отчели разходи за продаден мегаватчас в размер на 128.10 лв., от които за гориво са похарчени само 58.56 лв. (коефициентът на полезно действие е 45.71). В централнотоплофицираните региони на Западна и Централна Европа този коефициент е между 60 и 80 на сто. Там обаче всички топлофикационни дружества произвеждат и електроенергия, с чиято продажба не само увеличават ефективността си, но и намаляват крайните цени за своите клиенти. А от предвидените за раздържавяване осем малки топлофикации у нас с комбинирано производство са само тези в Перник и Правец.Редица потенциални инвеститори проявяват интерес, особено във връзка с възможностите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, заявиха от Агенцията за приватизация. Но веднага се застраховаха срещу евентуален неуспех с аргумента за неустановените регулаторни пазарни условия. При тази ситуация инвеститорите трудно биха се решили да участват в наддаването, освен ако не им се гарантиратнепазарни договори и висока възвръщаемост Неофициално експертите в бранша предупреждават, че вложенията в топлофикационния сектор продължават да са рискови поради ниските доходи на населението. За намаляване на този риск бъдещият собственик на топлофикационните дружества ще се сдобие на само с всичките им активи (и пасиви), но и с лиценз за регионален топлофикационен монопол, който ще му гарантира определен местен пазар. Над 50% от продажбите при повечето от малките топлофикации са на бюджетни ведомства и промишлени предприятия. За разлика от недотам платежоспособните битови потребители, те ще плащат за консумираната топлинна енергия. И то по цени, определени от монополното топлофикационно дружество.Над 99% е сигурно и това, че в съответното населено място конкурент за битова газификация няма да се появи. Просто защото топлофикационният монополист е и единствено възможният местен газоразпределител, комуто е предопределено да удържи на всевъзможните пазарни предизвикателства. Новите собственици на регионалните топлофикации ще се сдобият и с дългосрочни договори за продажба на произведената от тях електроенергия на преференциални цени. И още - с т. нар. зелени сертификатиза екологично чисто производство на електроенергия, които много скоро добре ще се търгуват. Тази възможност е заложена в проекта за новия енергиен закон, чието представяне ще стане през следващите седмици. В обединена Европа цената на зелените сертификати непрекъснато ще се повишава поради приетите екологични директиви, стандарти и ограничения. Собственикът на такъв документ ще може да получи безвъзмездна помощ или кредит при крайно изгодни условия, тъй като ще ще строи или модернизира инсталации за производство на екологично чиста електроенергия. Сумата ще е достатъчна не само да се пренастрои цялостната дейност на топлофикациите (т.е. да се премине към комбинирано производство на топло- и електроенергия), но и да се рехабилитира преносната мрежа. Така че технологичните загуби да влязат в обичайните за ЕС норми от 5 до 7 процента. Нашенските дружества сега официално отчитат загуби от 20, 30 и дори над 50 на сто. Конкретно топлофикацията в Правец е записала в счетоводния си отчет, че 37.79% от произведената от нея топлоенергия е потънала някъде по трасето до крайния абонат. При пернишкото дружество загубите са 43.78%, а в Ямбол достигат цели 53.68 на сто. Тривиалното обяснение за впечатляващите разхищенияе крайно остарялата и физически амортизирана преносна мрежа. От нея на халост изтичало огромно количество пара, топлейки най-вече пръстта, в която са положени тръбите. Само че никъде в Правец, а още по-малко в Ямбол могат да се открият естествено топлофицирани оранжерии. Дори и с площ от един квадратен метър. Така че обяснението за огромните течове е най-вече за лаици. Професионалистите в бранша са наясно, че с масово използваните измервателни топлофикационни уреди всеки може да си отчете каквито си иска стойности. И да покрие огромно количество електроенергия, пласирана съвсем неофициално. Сиреч открадната. По същия начин се замазва и неефективното управление на съответното дружество, което в повечето случаи не е заслуга на местния му шеф, а на ограниченията, наложени от тези над него. Шапката на осемте предвидени за приватизация топлофикации е енергийното министерство и по правилата на същата тази шапка от камините се изпуска парата, която заради наложените високи цени не може да се продаде. Самоволни продажби на по-ниски цени, пък било то на социални и здравни заведения, изправят прегрешилия пред съда. (б.а. - срещу бившия директор на сливенската топлофикация бе повдигнато обвинение, че от октомври 1999-а до септември 2001 г. е продал на промишлени и стопански организации топлоенергия, наполовина по-евтина от себестойността й).Ако приватизацията приключи успешно ситуацията в топлофикациите коренно ще се промени. Отчетените технологични загуби рязко ще спаднат, преносната мрежа ще бъде рехабилитирана, ще се модернизират абонатните станции и измервателните устройства, ще бъде въведен строг отчет и контрол върху цялостната дейност. Преди всичко обаче и в осемте дружества паралелно с парата ще започне да се произвежда и електроенергия. Която НЕК ще изкупува на преференциални цени. Според запознати, възможността за подобни дългосрочни договори ще бъде заложена в самия приватизационен пакет. Инвестициите за комбинираното производство пък ще дойдат от зелените сертификати, включени също в конкурсната документация. Допълнителен бонус за бъдещите собственици ще са дълготрайните материални активи на дружествата. Сред екстрите ще са и непогасените задължения на топлофикационните клиенти, голямата част от които са малки промишлени предприятия или търговски дружества. Очевидно е, че длъжниците ще бъдат принудени (чрез съда) спешно да си уредят сметките или да се разделят с имуществото си.Всичко това е достатъчно, за да се разсеят тревогите на АП от евентуален неуспех на толофикационното раздържавяване. Друг е въпросът, че приватизационната процедура най-вероятно няма да излезе от традиционните балкански коловози. Което ще рече, че и този път няма да се разминем с постигането на предварителни договорки между всички заинтересовани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във