Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧИХМЕ КРЪГА НА ЗАСЕКРЕТЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Георги Пасков, заместник-министър на отбраната, пред в. БАНКЕРЪГ-н Пасков, похвален е стремежът на вашето министерство да спазва стриктно Закона за обществените поръчки и да осигури прозрачност на състезанията за тях. Но въпреки това има съмнения, че понякога, макар и елегантно, правилата на играта се нарушават. Тревожите ли се за това като пряк отговорник за процеса?- Тревожа се дотолкова, доколкото евентуално не се спазват законовите постулати. Ако те се спазват, няма причина да се тревожим.Все пак възможности и вратички за заобикалянето им сигурно не липсват. В справката на отбранителното министерство за възложените от него поръчки през последните две години, която вие бяхте така любезен да предоставите на в.БАНКЕРЪ, прави впечатление, че доста често едни и същи, и то взаимносвързани фирми, печелят търговете. Случайно ли се случва това?- Това, което бих могъл да кажа, е само едно - процедурите са открити и според Закона за обществените поръчки всеки има право да участва в тях. Това, че някой от министерството има брат, сестра или някакъв роднина сред кандидатите, в крайна сметка е нещо, което не може да се контролира. Аз какво бих могъл да възразя, ако тези процедури са спечелени от фирми, дори ако те имат някаква доказана връзка, родствена и т.н. с наши служители, щом са си изпълнили ангажиментите по договорите? Ако въпросните фирми са предложили най-адекватната и конкурентна оферта с оглед на икономическата целесъобразност за Министерството на отбраната, то тогава не виждам причина за притеснения. Ако обаче победителите в конкурсите не са изпълнили това, което са предложили като оферта, или под някаква форма са се опитали да заобиколят закона, тогава наистина има проблем.Дали това се отнася и за реконструкцията на обектите в поделението в Горна баня? Фирмите изпълнителки на два пъти са получавали акт за замразяване на строителните работи поради лоши метеорологични условия, а според наши проучвания дейността на практика изобщо не е спирала. Служителите на военното ведомство просто са позволили на строителите да си наваксат закъснението и да си спестят съответните санкции за неспазените срокове. Така ли е?- Не, не е така. Работата наистина спря, вие знаете какви проблеми имахме тази зима, тя бе изключително тежка. Но специалистът е тук. Той е запознат в детайли с нещата и мисля, че направо към г-н Господинов бихте могли да отправите въпроса и той пък да ви даде точна оценка за това какво е било, как е направено, как е работено.(Полковник Филип Господинов обаче, който е директор на дирекция Военна инфраструктура и присъства на разговора със заместник-министър Георги Пасков, категорично отказва да прави изявления. Моли репортерският касетофон да бъде изключен, уточнявайки, че аз няма да ви пълня вестника. Едва към края на почти двучасовата среща в кабинета на г-н Пасков, свидетел на която бе и представител на пресцентъра на Министерството на отбраната, полк. Господинов дава съгласието си позицията му, която поместваме отделно, да бъде записана - бел. на авт.) Г-н Пасков, в предварителния ни разговор по същата тема, който проведохме с вас миналия петък, 14 юни, вие казахте, че и до вас са достигали приказки, витаещи из коридорите на министерството за връзките на полк. Господинов както с приближени нему фирми, които печелят конкурсите за обществени поръчки, така и с бившия финансов министър Муравей Радев, който пък толерирал победителите...- Значи, аз не мога да кажа. Някой нещо говори. Но това в крайна сметка ние не бихме могли да коментираме. И не е сериозно да го коментираме. Отново ще повторя - има си открити процедури, обявени по Закона за обществените поръчки, има си комисии, има си критерии за оценка на фирмите кандидатки. Във всяка от комисиите участват правоспособни юристи от дирекция Планиране и управление на бюджета, от дирекция Военна инфраструктура. Те са си направили преценка на базата на заповедта на министъра, определила тези критерии, и са оценили коя фирма да бъде класирана на първо, второ и трето място.Това е чудесно, но пак ще си послужа с един пример, който някак си се разминава с похвалната практика, за която вие говорите. Става въпрос за почистването на фасадата на тази сграда, в която се намираме - централната сграда на военното ведомство, която е и паметник на културата. Поръчката за почистването печели тревненска фирма, която е предложила най-ниска цена. Но по-малко от месец след подписването на основния договор към него се появява анекс и оферираната първоначално цена от 160 хил. лв. скача с още 80 хил. лева. В справката, която вие ми предоставихте и която предполагам е изготвена от дирекция Военна инфраструктура, се твърди, че стойностите в анексите за допълнителни строителни работи, каквито естествено често се налагат, никога не са надвишавали с повече от 20% първоначалните цени. В случая обаче не е така. Защо? - Отправете въпроса директно към полк. Господинов. (Тъй като той отново отказва да отговаря, заявявайки, че не желае да влиза в ролята на някакъв престъпник, г-н Пасков продължава сам разясненията - бел. авт.) Това, което новото ръководство на МО направи, е максимално да бъде ограничен кръгът на поръчките, които се провеждат по реда на чл. 6 от ЗОП, който дава възможност за обявяването на закрити процедури и възлагане с пряко договаряне. Приоритет бе даден на откритите процедури.От това ли се чувстват засегнати и ощетени двете държавни дружества - Военно строителство и възстановяване и Армстройинвест, чийто принципал е военното ведомство и за които от дирекция Военна инфраструктура в МО подозират, че инспирират атаките срещу провежданите от нея търгове?- Не бих могъл да кажа дали са ощетени въпросните дружества и кой как се чувства. Реално погледнато, това, което мога да кажа, е какво ние сме направили: да бъдем максимално прозрачни и открити, за да могат всички тези процедури, които се организират от дирекцията във връзка с изпълнението на поименния списък на Министерството на отбраната, в крайна сметка да имат широка медийна, ако щете - обществена изява.По-некачествено и по-скъпо ли работят двете дружества, които са под шапката на вашето министерство, както смятат експертите от дирекция Военна инфраструктура?- Аз не съм специалист и не мога да го коментирам това нещо...Но такива доклади постъпвали ли са при вас?- Не мога да твърдя нищо. Мога само отново да подчертая, че ние откриваме процедурите по Закона за обществените поръчки на базата на критериите, които са заложени със заповед на министъра. Оттук нататък се прави оценка на всички предложения, които постъпват като оферти в Министерството на отбраната. Най-добрата оферта - и като цена, и като качество, и като възможности - печели. Оценява се възможността на фирмата да извърши дадена строително-монтажна дейност на базата на предишни обеми, които кандидатът е извършил за предходните години, на базата на срока, в който поръчката може да бъде изпълнена. А основен критерий и показател е цената.Да, но пак ще попитам, какви ответни мерки се предприемат, ако фирмата победител, предложила в едно състезание най-ниска цена, впоследствие я завиши чувствително, надувайки допълнителните разходи?- Какво конкретно имате предвид?Ами примерът, който ви дадох с почистването на фасадата на министерската сграда.- Значи, това трябва да го проверим. Не мога да ви кажа сега, тъй като не съм подготвен да ви кажа точно цифрите за тази поръчка. Но мога да кажа, че лично аз стимулирам непрекъснатите проверки на дирекция Военна инфраструктура. Полковник Господинов е тук и може да потвърди, че след проверките на Сметната палата и на дирекция Финансово-контролна дейност в министерството... Проверките вече приключени ли са?- В момента все още нямаме докладите нито на Сметната палата, нито на експертите от Финансово-контролна дейност, които продължават своята работа. Проверките не се отнасят само до дирекция Военна инфраструктура, а и за всички дирекции, които работят въз основа на Закона за обществените поръчки. За установени нарушения при подобни проверки ли е уволнен управителят на споменатото вече дружество Армстройинвест Георги Нинов, или за това, че е оспорил пред Върховния административен съд законосъобразността на поръчката за надзор на строителните работи при реконструкцията на обектите в танковото поделение в Горна баня?- За г-н Нинов има доклад от дирекция Финасово-контролна дейност, в който са показани всички нарушения, които са извършени от него при ръководството на повереното му дружество Армстройинвест. Фактите в този доклад са причината за уволнението на инж. Нинов.А когато получите докладите на Сметната палата и на вашата вътрешноведомствена контролна дирекция за проверките в дирекция Военна инфраструктура, можете ли да ни ги предоставите?- С удоволствие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във