Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛУКОЙЛ ЗАПОЧВА ГОДИНАТА С ОТЪНЯЛА ПЕЧАЛБА

Най-голямата рафинерия на Балканския полуостров - Лукойл Нефтохим Бургас, е приключила първото тримесечие с печалба от 477 хил. лева. Това показва неконсолидираният отчет на дружеството, предаден на БФБ-София на 3 май. За сравнение - за същия период на миналата година то е реализирало положителен финансов резултат от 1.2 млн. лева. Приходите от дейността му са 93.9 млн. лв. (миналата година по същото време са били 83.5 млн. лева). От тях 90 млн. лв. са от сключени процесингови договори. Това не е изненадващо, тъй като Лукойл Нефтохим работи на ишлеме от 2001 г. насам. Дружеството е извършило разходи за дейността си в размер на 93.3 млн. лева. Според отчета дълготрайните активи на предприятието възлизат на 649 млн. лева. Балансовата стойност само машините и оборудването на рафинерията е 270.1 млн. лв., а на съоръженията - 123.8 млн. лева. Вземанията на дружеството за първите три месеца са 310.5 млн. лева. От тях 296 млн. лв. му дължат свързани предприятия. Неразпределената печалба от минали години на Лукойл Нефтохим е 364.4 млн. лв., докато непокритата загуба е в размер на 500 млн. лева. Дългосрочните задължения на дружеството са 194.3 млн. лева. На 23 март миналата година Лукойл Нефтохим е сключил договор с Лукойл Петрол ЕАД за дългосрочен кредит в размер на 40.5 млн. щ. долара. Условието е било заемът да бъде усвоен на няколко транша по искане на Лукойл Нефтохим, като сумата по всеки превод не може да бъде по-малка от 100 хил щ. долара. Заемът ще бъде използван най-късно до края на 2006 година. Погасяването му пък ще започне на 30 септември 2012 г. и ще приключи до 30 септември 2014 година. На 21 април 2004 г. Лукойл Нефтохим е взел още един кредит от Лукойл Петрол в размер на 57.5 млн. евро. С него Лукойл Нефтохим рефинансира задължението си към Лукойл Блек Сии. Връщането на този заем ще продължи от март 2007 г. до декември 2013 година. Мажоритарният собственик на Лукойл Нефтохим Бургас е холандското дружество Лукойл Юръп Холдинг, което в момента притежава 93.25% от неговия капитал. На 12 октомври 1999 г. Лукойл Петрол ЕАД купи 58% от акциите на рафинерията срещу 101 млн. долара. На 8 октомври миналата година Лукойл Петрол ги прехвърли на собственика си Лукойл Юръп Холдинг - Холандия. Холандската компания веднага предприе стъпки за отписване на бургаската рафинерия от публичния регистър, като направи две последователни търгови предложения. Първото приключи на 13 януари тази година. В резултат холандският собственик увеличи дела си в дружеството с 22.06% и придоби общо 80.47 процента. Цената, на която стана това, бе 27.83 лева. Към 1 февруари в резултат на допълнителни записвания делът на Лукойл Юръп Холдинг в бургаската рафинерия достигна вече 93.25 процента. Това е и причината холандците да направят ново изкупуване на акции от дребните собственици, този път - за отписване на дружеството от публичния регистър. Предлаганата цена е същата. В средата на април Комисията за финансов надзор даде ход на търговото предложение. В момента акциите на дружеството се търгуват на цена от 27.10 лева. През последния месец те са поскъпнали с 4.23 процента.Основният клиент на Лукойл Нефтохим - дистрибуторската фирма Петрол, е приключила първите три месеца с консолидирана печалба от 1.2 млн. лева. Преди година тя е била 1.3 млн. лева. Приходите от дейността на дистрибутора са 270.7 млн. лв., докато за първите три месеца на 2004 г. те са били 172.6 млн. лева. Разходите му са 269.3 млн. лева. Според консолидирания отчет на Петрол дълготрайните му активи са 210.5 млн. лева. Дружеството има вземания за 141.2 млн. лв., а свързаните с него предприятия му дължат 52.9 млн. лева. Клиенти и доставчици имат да му дават 82.2 млн. лева. Дългосрочните задължения на дистрибутора на горива са 78.5 млн. лв., а краткосрочните - 173.6 млн. лева. Неразпределената му печалба пък е близо 26 млн. лева. В момента на фондовата борса книжата на най-големия дистрибутор у нас се търгуват по 3.99 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във