Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛУКОЙЛ ГАРАНТ И БПОД РАЗКРИХА ДОХОДИТЕ СИ

Пенсионноосигурително дружество Лукойл Гарант е реализирало най-висока брутна доходност и в трите си подфонда в сравнение с конкурентите си. Това стана ясно, след като дъщерната фирма на нефтения гигант и Българското пенсионноосигурително дружество (БПОД, вече част от ПОК Доверие) оповестиха резултатите от дейността си за 2002 година. (В миналия брой на БАНКЕРЪ бяха публикувани резултатите на пенсионноосигурителните дружества Доверие, Съгласие, Сила, Алианц България и Ай Ен Джи.) В универсалния пенсионен фонд (УПФ) на Лукойл Гарант е реализиран доход от 17.95%, в доброволния му фонд (ДПФ) - 12.90%, а в професионалния (ППФ) - 12.09 %, каза изпълнителният директор на дружеството Кирил Червенков. Доходността на ДПФ, разбира се, ще бъде намалена с инвестиционна такса в размер на 10 процента. Броят на осигурените в трите фонда е, както следва - 35 000 в УПФ, 7700 в ППФ (почти 700 души повече в сравнение с 2001 г.) и 26 300 в доброволния фонд. Универсалният фонд управлява активи за близо 1.5 млн. лева. В професионалния фонд е регистриран прираст от 66% спрямо края на 2001 г. - настоящата стойност на активите му е 5.217 млн. лева. Имуществото на доброволния фонд на Лукойл Гарант е нараснало от малко над 8 млн. до 15.397 млн. лева.Българското пенсионноосигурително дружество за последен път предоставя резултатите си като самостоятелно юридическо лице, тъй като предстои да се влее в Доверие. БПОД вече е част от групата Ти Би Ай, след като на 28 февруари 2003 г. бившата Държавна агенция за осигурителен надзор (сега Комисия по финансов надзор) даде разрешение за вливането на професионалния и универсалния му фонд в съответните структури на Доверие. Доходността, която ще бъде разпределена по индивидуалните партиди на осигуряващите се в БПОД, е 13.51% в универсалния пенсионен фонд, 9.42% в професионалния и 10.38% в доброволния, съобщи Маруся Петрова, главен счетоводител на Ти Би Ай (групата, към която принадлежи Доверие). Броят на хората, които са подали заявления в универсалния фонд на дружеството и за които е получено потвърждение от Националния осигурителен институт, е над 131 500. В доброволния фонд са записани над 34 хил. души, което е с 11.5% повече в сравнение с декември 2001 г. (тогава - 25 641 лица). В този фонд на БПОД вече има и 820 пенсионери. Ръстът на осигурените в професионалния фонд пък е почти 23 процента. Към 31 декември 2002 г. в него са включени 12 230 души срещу 9974 в края на 2001 година. За едногодишното си съществуване универсалният фонд е придобил и управлява активи за над 3 млн. лева. Значително е увеличил сумата на активите си доброволният пенсионен фонд - те са за над 5 млн. лв. при 3 млн. лв. в края на 2001 година. Същият показател при професионалния фонд достига 11 млн. лв, което представлява ръст от 24% спрямо предходната година, когато активите му са били на стойност близо 8.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във