Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛИЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ТАЗИ ФИРМЕНА ВОЙНА НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ

Григорий Ангелов, адвокат на Алианс Балтика ЕООДГ-н Ангелов, в качеството си на адвокат кого точно представлявате в съдебното дело, заведено от бившата собственичка на Алианс Балтика Галина Никифирова?- Аз представлявам дружеството Алианс Балтика...От кого сте нает?- Нает съм от първия му нов собственик, изкупил на 8 май миналата година фирмата на споменатата Галина Никифорова - Георги Димитров, а впоследствие и от втория купувач Константин Матев. И досега представлявам дружеството Алианс Балтика във всички дела, заведени от него и срещу него.Защо се водят тези съдебни битки?- Не бих искал да влизам в личните взаимоотношения между бивши и настоящи собственици на Алианс Балтика, тъй като съм адвокат само на едната страна, а именно на Алианс Балтика ЕООД. Аз защитавам интересите на дружеството и не виждам никакъм смисъл да коментирам несериозните обвинения на г-н Харакчиев - че участвам в някакви машинации и тъмни сделки.Кажете все пак какъв е предметът на съдебните спорове?- Предмет на спора е сделката, с която се прехвърля дружеството Алианс Балтика от едноличния собственик Галина Никифорова, чрез нейния пълномощник Стоян Янчев, на новия собственик Георги Димитров... Той пък после препродал дружеството на споменатия от вас Константин Матев. Като адвокат, защитаващ интересите на новите собственици на фирмата, вероятно сте наясно как точно е станала продажбата й. Уязвима ли е сделката от правна гледна точка, спазен ли е законът?- Според мен, законът е спазен изцяло, защото този, който я е извършил - Стоян Янчев, е действал с пълномощно, издадено от Галина Нифорова. А в него изрично е посочено, че същият може да продава фирмата и дружествени дялове на когото сметне за добре и на цена, каквато сметне за добре...Искате да кажете, че като пълномощник Янчев не е злоупотребил с доверието на Галина Никифорова, не е превишил правата си?- Не може да се говори за превишаване на права, тъй като самата Никифорова го е упълномощила да извърши продажбата. Но не бих искал да коментирам надълго този спор. В крайна сметка съдът е този, който ще го разреши. Казахте, че има и насрещни дела, които сте завели от името на вашия клиент. Срещу кого?- По това дело моят клиент си защитава неговите права, защото той е купил това дружество Алианс Балтика, платил е сумата, посочена в договора за покупко-продажба, но не може да влезе в имота, който е на Алианс Балтика, вече повече от година. Благодарение на новия пълномощник на Галина Никифорова, който е в този имот и не допуска влизането вътре.Кой е този пълномощник?- Димо Харакчиев, поне така твърди той. Аз такова пълномощно не съм видял.И как се развива въпросният спор?- Бих казал доста интересно. На новия собственик Георги Димитров беше издадена заповед от председателя на Районния съд в Свиленград за влизане в имота. Същата заповед, съгласно разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, подлежеше на незабавно изпълнение. С нея отидохме при началника на РПУ - Свиленград...Вие и Георги Димитров?-Да, при което на нас ни бе категорично отказано да бъдем въведени в имота. По моя молба и в мое присъствие началникът на полицейското управление се обади на председателя на Районния съд в Свиленград, който му нареди по телефона да изпълни подписаната от него заповед. Полицейският началник обаче му тръшна слушалката, а на нас заяви, че няма да получим съдействието на правоохранителните органи. Така ли приключи всичко? - Председателят на районния съд е уведомен за това своеволие и, доколкото знам, от негово име е подадена жалба срещу действията, или по-скоро бездействието, на началника на полицията. По-същественото е, че, обжалвайки заповедта на районния съд, Димо Харакчиев спечели делото в Хасковския окръжен съд. Този съд я отмени и за съжаление решението му не може да бъде обжалвано по-нагоре, тъй като прецедурата е двуинстанционна.Значи клиентът ви не може да си ползва имота?- В момента не. Но има заведено дело в Районния съд в Свиленград от Алианс Балтика в лицето на сегашния собственик на дружеството - споменатият вече Константин Матев, за въвод в имота и за прекратяване на наемните взаимоотношения с фирмите, които са вътре. Кога Георги Димитров е препродал фирмата на Матев и да не би да го е сторил поради възникналите проблеми, за които говорим?- Сделката, мисля, че беше през юни миналата година, но пак искам да подчертая - личните взаимоотношения между бивши и настоящи собственици на Алианс Балтика не ме интересуват. Това са си техни проблеми, аз представлявам само правната страна на нещата. Всички документи, които са при мен, са подписани от лицата, които са ги издали, те носят пълна отговорност и си търсят правата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във