Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ МАЧКАТ ОДИТОРИТЕ

Стефан Ненов е завършил специалностите Счетоводство и контрол и Международни икономически отношения във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС). От 1981 до 1992 г. е бил счетоводител на Агрокомплект, служител във Валутна дирекция на Министерството на финансите, счетоводител на дъщерното предприятие на Електроимпекс в Нигерия и финансов директор на Минстрой в същата държава. От 1992 г. Ненов започва работа в българското поделение на ПрайсУотърхаус. През 1994 г. става експерт-счетоводител. В момента е директор одит на ПрайсУотърхаус Купърс (България) и член на УС на ИДЕС.Като одитор в ПрайсУотърхаус Купърс (България) Ненов е заверявал счетоводните отчети на БУЛБАНК, Нефтохим, Шел България, Карсберг (България) и Девня Цимент.Проектът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, който предстои да бъде гласуван на второ четене в парламента, ни връща 15 години назад във времето, когато счетоводната професия се управляваше централизирано от Министерството на финансите чрез съществуващия тогава отдел Методология на счетоводната отчетност. Предложените промени в закона са продукт на личните корпоративни интереси на малка група от хора, между които и някои членове на подалия оставка управителен съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Тези хора са ръководени от чиновника във финансовото министерство Велин Филипов - човек с двегодишен професионален стаж и практически опит. Същият този човек сега е председател на Националния съвет по счетоводство. Съгласно действащия в момента Закон за счетоводство това е временен орган с консултативни функции към министъра на финансите. Идеята за създаването на този национален съвет бе той да съдейства за по-плавното преминаване от Национални към Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). От създаването си през ноември 2001 г. досега този орган е имал две или три заседания, което красноречиво говори за това, дали той е необходим, или не. Единственият резултат от дейността му е изработеният примерен сметкоплан, който създаде достатъчни затруднения за по-голямата част от счетоводителите и бе игнориран .Когато се прилагат Международните стандарти за финансова отчетност обективната необходимост от съществуването на Национален съвет по счетоводство клони към нула. Професионалната общност бе изненадана от възраждането на този орган, отчитайки съвременните реалности в страната и в Европа. С предложението Националният съвет да стане постоянен орган, както и с вменяването му на изпълнителни функции, които се заложени в проекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, възникват много въпросителни. В новопредлагания чл. 5б се предвижда на Националния съвет да бъдат дадени правомощия, които са в крещящо противоречие с основни принципи в одиторската и счетоводната професия, както и с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Българското счетоводно и одиторско законодателство е хармонизирано с европейското още през 2001 г. и този факт е оповестен от експертите на Европейската комисия. Всяко отклонение от основните принципи, залегнали в тези закони, означава, че се преследват цели различни от тези на хармонизацията на законодателството с това на ЕС. Управлението на счетоводната и одиторската професии от държавни органи не се възприема като добрата практика в демократичните общества. Одиторската професия е публична и е призвана да защитава обществения интерес. Одиторът е подвластен единствено на закона и на Международните одиторски и счетоводни стандарти, приети в България. За малките и средните предприятия - до изработването на международни стандарти, би следвало да се прилагат действащите национални счетоводни стандарти. Всички тези постановки са регламентирани прекрасно в параграф 8 от Преходните разпоредби на действащия Закон за счетоводството. Налице са и други недомислици в проекта за промени на закона, които нямат нищо общо с европейската практика. Например, че преводът и отпечатването на Международните стандарти за финансова отчетност е поверено на министъра на финансите. Недомислица е и намерението да бъдат разработени Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, при положение че за тях се подготвят международни стандарти. Всички професионалисти вярваме, че експериментът, на който управляващите смятат да подложат одиторската и счетоводната гилдии няма да се осъществи. В противен случай съществуването на тези професии в сегашния им вид е поставено под съмнение. А дали точно това не е целта?

Facebook logo
Бъдете с нас и във