Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛЕГИТИМИРАХА НОВИТЕ ПРОФЕСИИ

Министерството на труда вече разполага с проект на нов класификатор на професиите в България. До приемането на новата листа ще се работи по стария норматив, който е утвърден през 1996 година. Съдържанието му обаче е доста остаряло и не отразява промените на пазара на труда от последните години, така че няма как да се направи точна характеристика на заетостта, категорични са експертите. Очаква се, че след влизането в действие на новия документ ще се преодолее хаосът, който съществува в момента на трудовия пазар. Например сега заради липсата на определени длъжности служителите биват назначавани на сходни, които фигурират в списъка. Но така не могат да се спазят изискванията за въведените минимални осигурителни прагове в отделните браншове.Проектът на новия класификатор е съставен от Балканския институт по труда и социалната политика, чийто шеф е бившият социален министър Иван Нейков. За изработването му бяха заделени 95 хил. лв. в Националния план за действие по заетостта 2004. Впоследствие Министерството на труда обяви обществена поръчка на стойност до 79 хил. лв. без ДДС. В крайна сметка ведомството плати на института 76 960 лв. без ДДС.Списъкът с длъжностите не е окончателен, обявиха от социалното министерство. Той тепърва ще се обсъжда с експертите по човешките ресурси и ако е необходимо, ще се допълва.Определени са девет образователно-квалификационни нива, които обобщават отделните професии. В съответствие с установената международна практика в класификатора не са включени длъжностите в Българската армия. Документът ще улесни назначаването на служители в сферата на информационните технологии, комуникациите, рекламата и спедицията. Сега в повечето случаи специалистите в тези отрасли се назначават на трудови договори на длъжности, които не отговарят реално на това, в което се състои работата им. Чуждестранните компании пък срещаха големи трудности при превода на документите, защото повечето от посочените в стария списък професии не съществуват зад граница. На първо място в списъка с длъжностите е поставен президентът, а на последно товарач-разтоварач на жп вагони. Включени са и нови професии, които бяха записани и в Закона за здравето -лечител чрез билки, лечител чрез вяра и биоенерготерапевт. Вече са класифицирани и всички работещи в църкви и манастири.Не е отчетено обаче, че стоматолозите вече са лекари по дентална медицина. Директорът на Националната здравноосигурителна каса е записан като управител, макар че в устройствения правилник на ведомството няма такъв. Въведена е и длъжност заместник-председател на Сметната палата, докато по закон тя се състои от председател и деветима членове. Запазена е длъжността управител на поликлиника, въпреки че преди няколко години тези медицински заведения бяха преименувани в диагностично-консултативни центрове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във