Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК предлага регистър на крайните собственици на медии

Комисията за защита на конкуренцията приключи с анализа за медийния сектор в България. Антимонополистите изготвиха секторен анализ, който е изпратен до Народното събрание, Министерския съвет, министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на културата Боил Банов, от които се очаква да разработят "подходящи мерки във връзка с функционирането на медийните пазари."

"В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба и саморегулацията в сектора, проследени са характеристиките и структурата на отделните медийни пазари, участниците на тях, анализирана е дейността на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, установена е степента на пазарна концентрация и интеграция, очертани са пазарните тенденции и динамика", уточняват от КЗК. 

Антимонополистите отчитат, че има недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. "В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти", препоръчва антимонополната комисия.

КЗК предлага създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание. Това предложение се прави с "оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация"

"Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници, поради което Комисията счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол във връзка с горното", отбелязва Комисията за защита на конкуренцията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във