Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК ОРЯЗА МЕРАЦИТЕ НА БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС

Комисията за защита на конкуренцията прецени, че е недопустимо държавата да разсрочи за още девет години (до 2013-а) 1 025 487 лв. задължения на Българска роза - Севтополис АД. Те са по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) и към 20 март 2001-а, когато Агенцията за държавни вземания официално прикани дружеството да погаси дълговете си, бяха в размер на 5 768 669 щ. долара. Причината КЗК да вземе това решение е най-вече отрицателният финансов резултат на Българска роза за периода 2002-2004 година. Наистина през 2003-а е отчетена нетна печалба, но тя е от изпълнението на договор за ишлеме, сключен със Софарма, придобила в началото на 2004-а казанлъшкото дружество чрез сделка на фондовата борса.Антимонополните експерти смятат, че фармацевтичното предприятие в Казанлък има ниска ликвидност, висока задлъжнялост и зависимост от кредиторите. Доказателство за сериозната му задлъжнялост е, че всичките му банкови сметки и повечето от дълготрайните материални активи са запорирани като обезпечение на вземанията на държавата.Друга причина, която според КЗК прави държавната помощ недопустима, е, че от началото на 2004-а Българска роза-Севтополис е част от групата на Софарма. А тя е достатъчно стабилна финансово, за да може без рискове да подпомогне закъсалото си дружество.Експертите са отхвърлили и плана за преструктуриране на Българска роза. Забележките им са, че той не включва никакви съществени мерки за оздравяване, не предвижда средства за основен ремонт и за покупка на нови активи, а само за погасяване на текущите задължения. В заключение Комисията за защита на конкуренцията обобщава, че липсата на реални мерки за преструктуриране води и до липсата на перспектива за възстановяване на жизнеспособността на предприятието. Има се предвид фактът, че заводът в Казанлък е изцяло зависим от Софарма и не може да продава продукцията си на трети лица без разрешението й. При това положение той не е в състояние да реализира и собствени приходи. Така или иначе, КЗК е категорична, че разсрочването на дълга по ЗУНК няма да доведе до искания резултат, а именно след 2013 г. Българска роза-Севтополис да участва на пазара и сама да обслужва задълженията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във