Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК КАЗА ДА НА СДЕЛКАТА ЗА БТК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на Вива Венчърс да придобие 65% от капитала на БТК според сключения договор за продажбата на телекома между Агенцията за приватизация и австрийското дружество. Решението бе огласено в четвъртък (20 май) само час след заседанието на комисията. И четиримата представители на НДСВ в антимонополната комисия са гласували за, двата гласа против са от хората на ДПС и СДС, научи в. БАНКЕРЪ. Представителят на БСП Веселин Божков, който е и заместник-председател на КЗК, не е присъствал на заседанието. Разрешението на антимонополистите бе едно от условията да се извърши плащането на парите и прехвърлянето на акциите. Разрешението за концентрация на стопанска дейност при продажбата на БТК е безусловно, антимонополната комисия обаче поставя допълнителни изисквания към националния телеком (които ще важат и след приключване на приватизационната процедура). Първото е БТК да не отказва взаимно свързване на другите участници в телекомуникационния пазар освен в изрично посочени случаи, които да се базират на ясни и обективни принципи и критерии (от техническо естество, свързани с националната сигурност и отбраната на страната или със защитата на лични данни). Второто изискване е БТК да разработи условия за необвързан достъп до абонатната мрежа (т.нар. последна миля), които да влязат в сила от 1 януари 2005 година. Същият текст е записан императивно в Закона за далекосъобщенията и гарантира пълно отваряне на телекомуникационния пазар. Така всички участници в него ще получат свободен достъп до крайните клиенти на конкурентите си. Абонатите от своя страна пък ще могат свободно да избират през кой оператор да осъществят връзката (градските телефонни разговори могат да минават през БТК например, а международните - през някой от конкурентите й). В крайна сметка хем операторите ще могат свободно да извършват своите дейности (без да чакат благоволението на гиганта БТК), хем абонатите, без да си сменят номера, ще могат да изберат най-изгодните оферти - като цени, качество на връзката или разни екстри.Тези изисквания на КЗК всъщност имат една-единствена цел: да гарантират равнопоставеността на пазара, когато националният телеком вече ще е частен. За да стане това обаче, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) трябва да реши дали БТК може да получи трети GSM-лиценз без търг или конкурс. Такова е другото тежко условие за окончателното приключване на сделката.На въпрос за третия мобилен лиценз впрочем тепърва ще отговорят и членовете на антимонополната комисия. Те трябва да определят дали 54-те милиона лева, записани в приватизационния договор като цена на третия GSM-лиценз, могат да се третират като държавна помощ. Само за сравнение, гръцката ОТЕ плати през януари 2001 г. 135 млн. щ. долара за лиценза на втория мобилен оператор Глобул. Становище на КЗК относно GSM-3 бе поискано от Комисията за регулиране на съобщението още на 6 април. Крайният срок за отговора е 6 юни, но той може да бъде удължен допълнително. Антимонополната комисия пък не може да се ангажира със срок, в който ще се произнесе по въпроса, защото чака официално становище от Главна дирекция Конкуренция на Европейската комисия, обясни председателят на КЗК Петко Николов. Той обаче изрично подчерта, че този отговор не е вписан като условие по приватизационния договор. Междувременно един от членовете на КРС Петър Рендов обяви, че по оценка на комисията, базирана на прогнозите за развитие на пазара, цената за третия лиценз за GSM-оператор сега е между 10 и 20 млн. лева. И докато течеше спорът много или малко са парите за третия мобилен лиценз, транспортното ведомство официално съобщи, че няма опасност евентуално положително решение на КРС за GSM-3 да бъде оспорвано, в случай че досегашният председател Георги Александров спечели делото, с което обжалва освобождаването си от поста, пред Върховния административен съд.Доволни сме, че работата по приключването на сделката за БТК напредва, и очакваме другите становища на съответните органи в най-скоро време, за да може приватизацията на телекома да стане факт, заявиха още в четвъртък в съобщение до медиите от Вива венчърс. Според купувача раздържавяването на БТК е ключов момент и в изпълнението на ангажиментите на България за постигане на определено ниво на цифровизация и създаването на действащ либерализиран пазар, поети в глава Телекомуникации от преговорите за присъединяване към ЕС. Значителното забавяне на сделката влияело отрицателно както върху дейноста на компанията, така и върху либерализирането на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във