Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЪРПЯТ ДО ПОСЛЕДНО ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

ДДС-СМЕТКАТА СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ПОЛЗВАНЕ ДОГОДИНАВ стремежа си да убедят гражданите, че предстои истинска данъчна революция, представителите на правителството малко се пообъркаха. Тон даде заместник-министърът на финансите Гати Ал Джебури, който обърка сметките, докато представяше промените в данъчните закони, приети от кабинета на 10 октомври. За заплати от 300 лв. данъчната тежест се намалява наполовина - от 14 на 7%, а за заплати от 200 лв. данъчната тежест става 4%, каза той пред журналисти. Истината е, че данъкът, който догодина ще се дължи върху заплата от 300 лв., ще бъде 13.67%, а пък получаващите заплати от 200 лв. ще плащат данък от 8.5% (елиминирано е влиянието на осигуровките). Явно заместник-министърът, който четеше от справки, е бил подведен от някой чиновник.С това обаче грешките не свършиха. Друг чиновник, очевидно престаравайки се, е написал в официалното съобщение на правителствения пресцентър, че корпоративният данък ще намалее от 25 на 23.5 процента. Досега корпоративният данък се състоеше от две части - данък общини от 10% и данък печалба от 15%. Само че данъкът върху печалбата се начисляваше върху сумата, от която вече е изваден данъкът за общините, така че сборът на двата данъка беше 23.5, а не 25 процента. Новото тук е само това, че от догодина няма да има отделен данък за общините, а всички отчисления от печалбата ще се внасят в републиканския бюджет.Безспорната изненада е намаляването на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - задължителната регистрация по ДДС вече ще се извършва, когато годишният оборот достигне 50 000 лв. (сега се изискват 75 000 лв.). Прагът за доброволна регистрация се намалява от 50 000 на 25 000 лева. От 2003 г. всички плащания на ДДС задължително ще се извършват през специалната сметка. В момента ДДС-сметката е задължителна за откриване, но се използва доброволно. След успешното прилагане на ДДС сметката и положителните резултати, които са получени до момента, тя вече ще стане и задължителна за ползване, аргументира се заместник финансовият министър. От думите на Ал Джебури изобщо не стана ясно как ще се превежда ДДС, в случаите когато сделката се плаща в брой (в магазин например) или пък когато купувачът е нерегистрирано по ДДС лице, което няма такава сметка. Явно, за да заработи новият механизъм, трябва да се променят напълно условията за използване на новата сметка (най-малкото трябва да отпадне ограничението, според което по нея могат да постъпват суми единствено от други ДДС сметки). Промяната ще затрудни доста бизнеса, тъй като тя означава, че за всяко плащане трябва да се извършват два превода - сумата без ДДС да се внася по нормална сметка (респективно в брой), а самият данък - по нарочната сметка.Както БАНКЕРЪ вече писа, сред предложенията на правителството от тази седмица е и това вносът на стоки, предназначени за изпълнението на инвестиционни проекти да не се облага с ДДС. Облекчението ще се отнася за проекти, одобрени от министъра на финансите, чиято стойност надхвърля 10 млн. лева. Което обяснява защо банките са заляти от искания за инвестиционни кредити, а статистиците отчитат този факт като оживление на икономиката.Работим за това да няма ДДС и върху български инвестиционни стоки, за да може тази норма да се прилага не само за вноса, каза ал Джебури. Друга новост е договореното при последната мисия на МВФ частично въвеждане на нулева ставка на корпоративния данък. Инвестициите в 107 общини, в които безработицата надхвърля с 50% средната за страната, няма да се облагат с данък печалба. Ако средният процент безработица за страната е 17%, в тези общини тя трябва да е 25.5 процента, поясни Гати Ал Джебури.Изненадващо представителите на правителството предложиха по-високи нива на акциза върху горивата в сравнение с проекта, който бе представен на Съвета по данъчна политика на 17 септември. За бензините с октаново число до 98 увеличението на акциза е от 300 лв. на тон на 400 лв. на тон, а се предвиждаше то да стане 350 лв. на тон. Ставката за оловния бензин с октаново число над 98 се вдига от сегашните 550 лв. на тон на 650 лв. на тон (с 50 лв. повече от предвиденото). При безоловния бензин с високо октаново число увеличението е от 500 лв. на тон на 600 лв. на тон. Според финансовия министър Милен Велчев, причината за по-голямото нарастване на акцизите е очакваната по-ниска инфлация догодина (3.5%) и обещанията на производителите, че няма да вдигнат цените. Предвижда се също и увеличаване на акциза за газьола от 110 лв. на тон на 210 лв. на тон, както и въвеждане на пътна такса за пропан-бутана от 140 лв. на тон. Наредбата за безмитните оператори, както вече ще се наричат фришоповете, вече е готова и ще се публикува всеки момент в Държавен вестник, съобщи още Ал Джебури. Чрез тази наредба министерството отстъпва от миналогодишното си твърдо намерение да закрие безмитните магазини (може би защото те са под опеката на новоизлюпения шеф на клуб Възраждане Васил Божков). Удължаване на срока за дейност на фришоповете повече няма да има, каза заместник финансовият министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във