Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ ЗАПОЧНА ПРЕГОВОРИ С МАРЧЕГАЛИЯ

Финметалс, мажоритарният собственик на Кремиковци, започна най-сетне преговорите с италианската компания Марчегалия за продажбата на половината от своя пакет акции (т.е. 35.5%) от металургичния комбинат. Началото на пазарлъка бе поставено на четиристранна среща между представители на Кремиковци, Марчегалия, швейцарската банка Ю Би Ес и италианската Уникредито. Двете банки участват в преговорите като посредници - Уникредито обслужва интересите на италианците, а Ю Би Ес, е избрана от българското дружество. Изпълнителният директор на предприятието Валентин Захариев заяви, че конкретните финансови параметри на сделката ще са готови през есента. Италианската компания прояви интерес към Кремиковци още при неговото раздържавяване през юни 1999 година. В приватизационния договор, с който Финметалс (бившето Дару металс) купи 71% от капитала на комбината, има клауза, даваща право на Марчегалия да придобие половината от дяловото участие на купувача. Тогава обаче бе сключен само петгодишен договор с италианците за износ на стомана.Според заместник-председателя на надзорния съвет на Кремиковци Александър Томов, дейността на предприятието напоследък значително се е подобрила. Кремиковци отчита за миналата година загуба от 10 млн. лв., но само за първите шест месеца на 2002 г. тя е била 50 млн. лева. В момента, по думите на Томов, металургичният комбинат работи на печалба и слабите резултати в баланса са поради загубите от минали периоди. Пропуснатите ползи от лошото обслужване на БДЖ само за декември миналата година и за януари 2003 г. са около 16 млн. лв., изтъкна от своя страна Захариев. За да превозва своята продукция на Кремиковци, са му необходими 200 вагона месечно, докато БДЖ предоставя само 120 вагона. Междувременно започна ремонтът на трета доменна пец, който е част от изпълнението на актуализираната програма за привеждането на дейността на комбината в съответствие с европейските екологични норми. Тази програма беше одобрена през февруари 2003-а от Министерството на околната среда и водите и ще струва 297.7 млн. лева.В последния ден на март започна и отстраняването на щетите от минало производство, като бяха вдигнати във въздуха две сгради от спрелия още през 1987 г. коксохимичен завод. Разчистването на площите ще погълне 3 млн. лв. от бюджета на предприятието. Други 5.8 млн. лв. са предвидени за инсталация за обработка на металните отпадъци. За цялостното отстраняване на екологичните щети Министерството на околната среда ще предостави на Кремиковци безвъзмездно 15 млн. щ. долара. Те са отпуснати от Световната банка по споразумението за подкрепа на околната среда. Останалите 20 млн. лв., необходими за осъществяването на тази програма, комбинатът ще трябва да си набави сам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във