Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ ЩЕ СИ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА

В дневния ред на насроченото за 28 юни общо събрание на акционерите на столичния металургичен комбинат Кремиковци фигурира и точка за увеличаването на капитала. Очевидно собствениците на дружеството ще търсят начини за преодоляване на финансовата криза чрез наливане на свежи пари отвън. Основен акционер на Кремиковци е Финметалс холдинг със 71% от капитала му. Освен за пускането на нова емисия книжа на събранието ще се гласува за промени в състава на надзорния съвет на комбината и за изменение на устава. Преди два месеца на среща между ръководството му и представители на правителството бе взето решение за включването на експерти от финансовото и икономическото министерство в управителните органи на Кремиковци. Очевидно това ще стане на сбирката на 28 юни.Интересното е, че в поканата до акционерите липсва задължителната в такива случаи информация за целите на увеличението на капитала, описание на размера на новата емисия и т. н. Другият вариант, позволен от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е изработването на проспект, който трябва да се одобри от Държавната комисия по ценни книжа. Това обаче е доста дълъг процес, който ще отнеме месеци и определено не е предпочитан от повечето публични дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във