Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ И ОЦК СЕ РАЗМИНАХА С ЕЛЕКТРОПРИВИЛЕГИИТЕ

Първите десет компании, които ще могат да сключват директно договори с производителите на електроенергия, бяха официално оповестени през седмицата на страницата на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) в ИНТЕРНЕТ. Това са Мини Марица-изток, Девня-цимент, Агрополихим, Асарел-Медет, Елаците мед, пловдивският КЦМ, Юмикор мед, Неохим, Свилоза и Стомана индъстри. Те ще са със статут на привилегировани потребители от 1 юли до края на 2003 година. Въпросните дружества отговарят на изискванията годишното им потребление на електроенергия през 2002-ра да е над 100 гигаватчаса и да нямат задължения към електроразпределителните предприятия и НЕК. От всичките 12 компании, поискали привилегирования статут, ДКЕР е отхвърлила молбите единствено на Кремиковци и Оловно-цинковия комплекс в Кърджали. Въпреки че металургичният комбинат е бил най-големият промишлен потребител на електроенергия в страната през миналата година с 1191 гигаватчаса, Комисията за енергийно регулиране го е пренебрегнала поради неизпълнени задължения, залегнали в подписания с НЕК на 5 юли 2002 г. споразумителен протокол. Според документа Кремиковци е трябвало да започне изплащането на задълженията си, натрупани към НЕК, на месечни вноски от по 1 млн. лв. и същевременно да обслужва текущите си сметки. Другият записан вариант за уреждане на отношенията е чрез доставки на технологично оборудване, прехвърляне на дълготрайни материални активи и продажба на произведената в комбината продукция за нуждите на електрическата компания. Към 30 април тази година обаче неуредените сметки на Кремиковци за ток са възлизали на 70.147 млн. лв., което е било достатъчно основание за ДКЕР да не му разреши директно договаряне с електропроизводителите.На Оловно-цинков комплекс пък не са достигнали само девет мегавата, за да покрие заветната квота от 100 гигаватчаса. Иначе той е бил изряден в плащанията си към местния клон на Електроразпределение-Пловдив и през 2000 и 2001 г. е бил над чертата на изискваното потребление, съответно 135 гигаватчаса и 127 гигаватчаса. С предоставената възможност десетте одобрени компании да сключват директни контракти за доставки на ток на практика се поставя началото на либерализацията на енергийния пазар у нас. Тя е залегнала и в проекта за енергиен закон, чието гласуване в парламента предстои в най-скоро време. Предвижданията са през 2004-а прагът за привилегированите потребители на електроенергия да бъде свален до 40 гигаватчаса, като отварянето на пазара ще продължи поетапно до 2007 година. Тогава директно договаряне с производителите ще може да се прави при 1 гигаватчаса закупена електроенергия, след което право да избират доставчика си на ток ще получат и битовите потребители.Либерализацията на този етап ще засегне само вътрешния пазар. Монополът на НЕК да изнася ток за трети страни ще се запази до приемането на България за член на Евросъюза. После и други български компании ще сключват свободно договори не само с наши, но и с чуждестранни производители и доставчици на електроенергия. Единственото условие ще е съответната чуждестранна фирма да е от страна член на Евросъюза или пък от такава, която признава еврозаконодателството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във