Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОВАЧЕВ СЕ ПОХВАЛИ С РЕКОРДИТЕ НА ШУЛЕВА

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НАДУХА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИМинистърът на икономиката Милко Ковачев се опита да докаже, че се е вслушал в препоръката на министър-председателя Симеон Сакскобургготски да има приемственост в кабинета. На първата публична изява в новата си роля той се отчете с постиженията на своята предшественичка Лидия Шулева. Едно от тях е отбелязаният за 2004-а рекорден ръст на преките чуждестранни инвестиции. На пресконференция във вторник (8 март) Ковачев обяви, че по предварителни данни на БНБ през миналата година в българската икономика са влезли външни капитали на стойност 1.957 млрд. евро, което е 10.1% от БВП на страната. През 2003-а инвестициите възлизаха на 1.850 млрд. евро, или 10.5% от БВП. Милко Ковачев обясни миналогодишния резултат с подобряването на бизнес климата у нас по време на мандата на НДСВ, с влизането в сила на новия Закон за насърчаване на инвестициите, с подпомагането на малкия и средния бизнес, с насърчаването на иновационната дейност и с премахването на част от лицензионните режими. Заслуги, за които повече или по-малко основателно може да претендира екипът на Лидия Шулева. Естествено трябва да се отчете и фактът, че немалка част от отчетените инвестиции са в сектора на енергетиката, за който до неотдавна отговаряше не друг, а именно Милко Ковачев. По-важно от персоналните заслуги обаче е дали настина България започва да се превръща в оазис за чуждестранните компании? Данните на БНБ подсказват, че не всичко е толкова розово. Едно сравнение само на нетните инвестиции например показва, че през през 2004-а те са били с 344 млн. евро по-малко, за разлика от предишната 2003-а. С 294.5 млн. евро са намалели инвестициите под формата на сделки. За миналата година те възлизат на 468. 7 млн. евро, докато през 2003-а са били 763.2 млн. евро. Основна заслуга за ръста от 107 млн. евро на преките инвестиции през 2004 г. имат приходите от приватизация. За 2003-а те са едва 312 млн. евро, а в края на миналата година (след приключването на продажбите на БТК и на седемте електроразпределителни дружества) са достигнали 936.3 млн. евро, което е 47 на сто от общия размер на преките чуждестранни инвестиции у нас. Разбира се, няма лошо в това, че в икономиката се вливат свежи пари от продажбата на държавни активи. Известно е обаче, че приватизацията е към своя край и рано или късно този поток ще секне. А и далеч по-обективен показател за подобряване на бизнес средата са т.нар. инвестиции на зелено. Но досега те са предимно в малки и средни предприятия.На въпрос на в. БАНКЕРЪ дали не е разтревожен от подобно разпределение на вложенията в страната, министър Ковачев отвърна: А защо приходите от приватизация трябва да се разглеждат отделно от другите инвестиции?.На подобно мнение е и шефът на Агенцията за инвестиции Павел Езекиев. Според него средствата, които заделят чужденците, за да придобият активи у нас по линия на раздържавяването, не би следвало да се подценяват. Освен това повечето чуждестранни фирми, закупили държавни предприятия, поемат и ангажименти да инвестират в периода след приватизацията. Като пример Езекиев посочи програмата на Вива Венчърс за модернизацията на БТК.С привлечените инвестиции в размер на 10.1% от БВП България е лидер сред държавите от Централна и Източна Европа. След нас се нареждат Румъния (5.6%), Естония (5% ), Чехия (4%) и други. На практика през 2004 г. към страната ни са били насочени 30% от всички чуждестранни вложения на Балканите и 10% от тези в централната и източната част на Стария континент. Но от икономическото министерство са предпазливи с прогнозите си за 2005-а. Очакванията конкретно на Павел Езекиев са преките инвестиции отново да достигнат 2 млрд. евро. Надеждите му идват от засиления инвеститорски интерес в сферата на информационните технологии, търговията, туризма и др. Сред събитията пък, които могат да повлияят както положително, така и отрицателно върху решенията на компаниите, са предстоящите парламентарни избори. А да не забравяме и предстоящото на 25 април подписване на договора за присъединяването ни към ЕС. Логично е да смятаме, че след това на България ще се гледа като на още по-добро място за бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във