Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНТРОЛНИЯТ ПАКЕТ НА НЕФТ И ГАЗ ИЗЛИЗА НА БОРСАТА

Петима инвестиционни посредници купиха конкурсната документация за пласирането на 51% от капитала на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ. Този пакет ще бъде продаван на приватизационния сегмент на фондовата борса, но не срещу непарични средства. Агенцията за приватизация обяви конкурса за избор на инвестиционен посредник на 22 август. Срокът за подаване на оферти изтича на 1 септември. Най-голяма тежест при оценката им ще има предложената стратегия за публичното предлагане на акциите на дружеството, както и подходът, който посредникът ще предприеме за привличане на инвеститори. Най-добрият кандидат ще получи 60 точки по този показател. Два пъти по-ниско е теглото на минималната цена, която посредникът ще предложи (30 точки). Борсовият играч може да добави още 10 точки ако поиска най-ниското възнаграждение - като процент и като максимална стойност. Обикновено в предишните търгове водещ критерий при оценяването на офертите при подобни конкурси бе предлаганата минимална продажна цена. Практика стана Агенцията за приватизация да задължава инвестиционния посредник да изкупи всички акции, които не е продал до крайния срок. Допълнително наказание за посредника в този случай е задържането на внесения депозит като неустойка. За участието си в конкурса за пласирането на 51% от плевенското дружество посредниците трябва да внесат депозит от 15 хил. лева.Най-напред на борсата бяха пуснати 49% от Проучване и добив на нефт и газ, които бяха предложени на приватизационния сегмент срещу компенсаторки. Досега са продадени около 45% от тези акции.Най-големият пакет от 34% купи Химимпорт чрез Централна кооперативна банка. Според достоверни източници тя е купила и документация за участие и в пласмента на останалите 51% от дружеството. Друг вероятен кандидат е инвестиционен посредник Елана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във