Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНТРОЛЬОРИТЕ ПОДХВАЩАТ БИТКА ЗА ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ

Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията обявиха тази седмица намерението си да поискат увеличаване на финансовата независимост на институцията, което според тях ще спомогне и за подобряване на работата й. Все още нямаме яснота как може да бъде постигнато това при сегашното състояние на бюджета и при действащ Валутен борд - обясни председателят на комисията Георги Александров. - Но предстои тези планове да се съгласуват с Министерството на финансите.Въпросът за финансовата независимост на телекомуникационния регулатор е част от по-голямата въпросителна - за цялостната му независимост. И за възможностите да осъществява обективна пазарна регулация. Всъщност това е един от големите проблеми за всички контролни и регулаторни органи у нас и особено за тези в сферата на естествените монополи. Сред тях са Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР), Съветът за електронни медии (СЕМ), Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В същото време, за да получи страната ни признание като действаща пазарна икономика, трябва категорично да докаже независимостта на тези институции и на първа място финансовата. Инак, при заплати на техните служители, по-ниски от средните за съответните отрасли, няма как да не се създават предпоставки за необективен контрол и безкрайно много корупционни изкушения.Липсата на финансова независимост например на ядрения регулатор (и по-точно фактът, че инспекторите там получаваха толкова, колкото нискоквалифицираните работници в АЕЦ), ни създаде немалко проблеми през последните години. България бе критикувана от редица специални мисии и в доклади на МААЕ. Упреквана бе и от Европейската комисия. Сферата на телекомуникациите обаче като че е малко по в сянката на чуждестранния мониторинг върху нашата страна. А и тези, които го осъществяват, досега не са поставяли ултимативни условия. Причина за това най-вероятно е в обстоятелството, че финансовата независимост на Комисията за регулиране на съобщенията бе законово регламентирана още през август 1998 година. Специален текст в Закона за далекосъобщенията постановяваше, че месечните възнаграждения на нейните служители трябва да са равни или по-високи от средната работна заплата в сектора. Но след август 1999 г. хората в телекомуникационната комисия получиха ранг на държавен служител и... по-ниско месечно възнаграждение. С промените в Закона за далекосъобщенията от ноември 2001 г. бе дадена възможност за 25-процентно увеличение, но заплатите отново останаха под средните в отрасъла.Финансовата независимост на Комисията за регулиране на съобщенията има още един аспект и това е нейната техническа осигуреност. Не върви някак си инспекторите в контролната дирекция да измерват параметрите на мобилните радиотелефонни мрежи с апаратура отпреди 20, та дори и 30 години. Само че съвременната измервателна и контролна техника струва десетки милиони долари. При сегашната ситуация комисията би могла да ги осигури, спестявайки в продължение на поне десет години всички суми, предвидени в осакатените й бюджети за инвестиции.Впрочем решение на въпроса лесно би могло да се намери именно в бюджета на телекомуникационния регулатор, който поради ограниченията на Валутния борд не е в отделна сметка, а е част от общите държавни пари. Показателно е, че през 2002 г. същата институция трябва да внесе в държавната хазна 45.895 млн. лв. от лицензионни и регистрационни такси, годишни такси за ползване на ограничен ресурс, глоби, имуществени санкции и др. Но може да изхарчи само 5.664 млн. лв. (т.е. близо девет пъти по-малко). И така е не само през тази година.Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията са обсъдили възможностите за постигане на по-голяма финансова независимост и с представители на МВФ и Световната банка. В това отношение имаме пълната подкрепа на Фонда, казва Георги Александров. Без съмнение международните финансови институции биха подкрепили и останалите регулаторни органи в страната. Друг е въпросът каква ще е позицията на тези, които определят кое ведомство с колко от приходите си може да разполага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във