Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНСТИТУЦИЯТА ПРИДОБИ ЕВРОПЕЙСКИ ФАСОН

В присъствието на президента Георги Първанов и цялото правителство 226 народни представители казаха в петък (18 февруари) поименно да на втората поправка в приетата през 1991 г. българска конституция (бел. а. - първата бе в частта за съдебната власт и бе обнародвана през септември 2003 година). Против измененията, касаещи членството ни в ЕС, гласуваха единствено четирима депутати от левицата - Александър Паунов, Огнян Сапарев, Андрей Пантев и Любен Петров, както и независимата Стела Банкова. С приемането на новите текстове отпадат формално пречките за подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз, което ще се състои на 25 април. Както е известно, според чл.85, ал.3 на конституцията, ако международен договор, по който сме страна, изисква промени в основния закон, то те трябва да бъдат гласувани от парламента преди неговото сключване.Безспорно най-важната корекция, която логично предизвика и най-много политически страсти, бе решението физически и юридически лица от Европейския съюз и извън него да могат да купуват земя у нас. В крайна сметка партньорите ни от ЕС ще могат свободно да правят това от 2014 година. Тогава изтича договореният с Еврокомисията седемгодишен гратисен период за отпадането на ограниченията за пазара на земя. От същата година ще отпадне и ограничението за граждани и фирми от държави извън общността. Те обаче ще трябва да сключат договори със страната ни, в която да предоставят реципрочни права (т.е за закупуване на земя) на българските граждани. Такъв вид споразумения ще подлежат на ратификация от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Лидерът на БЗНС -НС Анастасия Мозер благодари специално на останалите парламентарни групи, подкрепили предложението на партията й да бъде въведен такъв праг.Според една от останалите поправки Народното събрание ще ратифицира с мнозинство от две трети и международните договори, които предоставят на ЕС правомощия, произтичащи от българската конституция. Друг нов текст пък предвижда със специален закон да бъде уреден начинът, по който български и чуждестранни граждани ще могат да избират или да бъдат избирани за членове на Европейския парламент. Предвидено е също така правителството предварително да информира парламента, когато участва в разработването и приемането на актове на общността, както и да се отчита пред народните избраници за действията си в рамките на общите европейски институции. В новия вариант на конституцията е записано и че български гражданин не може да бъде предаван на друга държава или на международен съд, освен ако това не е предвидено в международен договор в сила за България.Гласуването на втората поправка бе приветствано от всички парламентарни политически сили. Лидерът на БСП Сергей Станишев определи 18 февруари като най-важния ден от мандата на 39-то Народно събрание. Председателката на СДС Надежда Михайлова също открои значимостта на стореното, но напомни, че за следващия парламент остава не по-малко отговорната задача да приеме нови поправки, свързани със структурата на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във