Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНКУРЕНЦИЯ Е ДРУГОТО ИМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тихомир Каменов - председател на надзорния съвет на Националния аптечен център Търговска лига пред в.БАНКЕРЪГ-н Каменов, неотдавна Търговска лига стана асоцииран член на Европейската асоциация на дистрибуторите на лекарствени средства. Дава ли ви това някакво предимство на европейския пазар?- Не, ако не се смята за предимство това, че трябва да отстояване името си с висококачествена работа. В Европа има четири големи корпоративни групи дистрибутори на лекарства на едро. Всяка от тях е с оборот над 20 млрд. евро годишно. Търговска лига достига само 125 млн. евро. Да застанем редом до такива мастодонти, въпреки финансовата диспропорция, е истинско предизвикателство. Асоциираното членство ни дава и някои преимущества. На първо място това е показател, че сме изключително близо до изискванията за добра дистрибуторска практика, на които отговарят страните членки на Европейския съюз. Същевременно на континента има седем хиляди производители на медикаменти и над сто и петдесет хиляди аптеки. Без посредничеството на дистрибутори би настъпил неописуем хаос. В този смисъл ние, търговците на лекарства на едро, сме незаменими. Познавате отлично продукцията на българските фармацевтични производители. Конкурентна ли е тя на европейския пазар?- Само в България и в още една-две бивши съветски републики все още съществуват производства без сертификати за добра производствена практика, а те вече са задължителни за страните членки на Евросъюза. Тази практика представлява система от правила, обхващаща всички страни на производството - персонал, помещения, съоръжения, материали, документация и качествен контрол. Целта й е да осигури ефективност и безопасност на произвежданите медикаменти. Единственият спасителен пояс за българската генерична индустрия (производство на по-евтини лекарства по образец на медикаменти с изтекла патентна защита, б.р.) на европейския пазар е да приведе мощностите, технологията и документацията си колкото може по-скоро към стандартите за добра производствена практика и по този начин да гарантират високо качество на самите продукти. Като дойде приливът на европейската конкуренция, а конкуренция е другото име на Европа, над вода у нас ще останат само най-високо издигнатите в технологично отношение производители и търговци на лекарства на едро. Като национален дистрибутор Търговска лига и производителят Чайкафарма АД ще са едни от тези, които няма да бъдат погълнати от прилива. Проект за изменение в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, който ще бъде гласуван в пленарната зала през януари 2003 г., ще даде възможност на дистрибуторите да откриват свои аптеки. Търговци на лекарства съзират в това опасност от монополизиране на бизнеса от по-големи фирми като Търговска лига, а след това и рязко увеличение на цените на медикаментите... - Обвинението е абсолютно безпочвено. Опасност от монопол няма, още по-малко от покачване на цените. Потвърждава го фактът, че лицензираните дистрибутори на лекарства на едро в България са четиристотин, което означава висока инфлация на лицензи. Буквално - раздадена е много хартия с печати, но се извършва малка дейност, равна почти на нула. Активно в този сектор работят не повече от десет-дванадесет фирми. Дистрибуторската практика на Търговска лига е спечелила доверието на клиенти аптекари в цялата страна както с качеството си на работа и бързина на доставките, така и с възможностите за контрол на продажбите на медикамента. Всяко лекарство, излязло от нас, може във всеки един момент да бъде проследено по компютърен път къде се търгува и ако се наложи, да бъде изтеглено от търговската мрежа по най-бързия начин. Малките дистрибутори също имат своето място на пазара, стига да работят добре, складовете им да отговарят на стандартите за съхранение и да успеят да намерят своята ниша. Някои от тях обаче купуват лекарства от големи фирми, като Търговска лига, и ги препродават на малките аптеки в отдалечени населени места. По този начин цените на медикаментите поскъпват. Същевременно те не разполагат с надеждни складове за съхранение, нито със система за следене на продажбите. Това обстоятелство налага по-бързо въвеждане не само на стандарти за добра производствена, но и за добра дистрибуторска практика, каквито са неизменна част в Европейския съюз в областта на снабдяването с лекарства. Те се налагат не за отстраняване на конкуренцията, а са гаранция за пациента, че лекарството, което пие, не е изгубило лечебните си свойства заради лошо съхранение например. Няма нищо срамно, нито лошо, ако в България от четиристотин търговци на лекарства на едро останат само десет, но работещи според всички изисквания на ЕС. В Европа има държави само с по двама-трима дистрибутори. В други страни като Гърция те са четиринадесет. Броят им обаче не оказва никакво влияние върху цените на лекарствата. Търговска лига например има най-ниска цена на услугата дистрибуция, която обхваща процеса от разпределението на медикаментите, съхранението, транспортирането и акредитирането на продуктите. На аптеките дори предоставяме счетоводни и консултантски услуги за употребата на медикаментите. В Съюза на аптекарите обаче са притеснени, че с приемането на страната в ЕС в аптекарския и дистрибуторския бизнес ще навлязат чуждестранни инвеститори и постепенно ще вземат хляба на малките търговци...- Твърде рано е за такива страхове. От инвестициите на чужденците у нас обаче българският пациент само ще спечели, защото лекарството от производството до предлагането му в аптеките ще е изключително качествено.Как Търговска лига успява да постигне и високо качество на доставките, и ниски цени на дистрибуция?- Чрез висока автоматизация и най-модерния засега софтуер в бранша. Когато обаче има много прекупвачи с лицензи за търговия с лекарства на едро, но работещи извън всякакви стандарти, не е ясно какво получава пациентът.Здравната каса плаща изцяло само най-евтините лекарства от определена генерична група. Подкрепяте ли твърдението на някои лекари, че по този начин хората у нас са лишени от най-доброто лечение?- Българинът се лекува с качеството, което носят самите фармацевтични продукти. Дали те се плащат от касата, или не, дали имат определен статут на регистриране, или не са регистрирани в страната - няма абсолютно никакво значение. Нашият сънародник не се лекува с най-доброто не поради минималната цена, а тъй като самите продукти на пазара невинаги са запазили качеството си, докато стигнат до него. Той не се лекува с най-доброто и защото отделяните средства за здравеопазване в България са изключително ниски. За 2003 г. бяха определени 4 на сто от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, а здравната осигуровка е 6% при средна работна заплата от 250 лева. Няма друга държава в Европа, дори сред т.нар. нови демокрации, с толкова малко пари за този сектор. В това отношение ни изпреварва дори Румъния. Категоричен съм, че здравната вноска трябва да бъде увеличена, за да разчита българинът на адекватно медицинско лечение. Можете ли да подкрепите твърдението си с конкретни цифри?- Да. В Словения здравната осигуровка е 12 на сто. Рекордно висока е тя в Унгария - 19 на сто. У нас шестте процента не могат да покрият дори наполовина цената на качествените оригинални медикаменти, които въпреки наличието на добри генерични продукти остават гръбнакът на добрата медицина и снабдяването с лекарства. Вие все гледате да се върнете към темата за стандартите, но мнозина наистина се безпокоят, че направените инвестиции за въвеждането им ще се изразят в поскъпване на медикаментите.- Абсолютно безпочвена е тезата на някои малки производители, че цените на лекарствата ще скочат заради разходите, направени за въвеждането на добрата производствена практика от пролетта на 2003 година. Разковничето е в добре направения бизнесплан, организацията на инвестициите и мениджмънта. За това помагат и използваните технологии. Колкото по-високи са те, толкова по-бързо изплащат първоначалната инвестиция, като същевременно самата производствена цена на продукта рязко спада.През 2004 г. Чайкафарма ще открие втори завод в Пловдив. Началната инвестиция в него ще е 6-7 млн. евро. С това обаче вложените в него средства няма да спрат. Първоначално той ще е с 25-30 работни места за висококвалифицирани специалисти с перспективата те да нараснат до сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във