Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНФЛИКТЪТ Е ЗАРАДИ ИЗПИТИТЕ

Стефан Ненов, дипломиран експерт-счетоводител, пред в. БАНКЕРЪГ-н Ненов, защо предстоящото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители възбужда толкова емоции?- Това е преломен момент за Института. За съжаление отчетно-изборното събрание се провежда доста след приемането на новия закон за финансовия одит. Мисля, че то трябваше да бъде насрочено още преди лятната ваканция и още тогава да се конституират комисиите, което щеше да даде възможност Институтът да работи пълноценно. От приемането на новия закон досега при нас се установи някакво безвремие. През април приехме устава на ИДЕС, но той беше публикуван чак през юли.Ние настоявахме да се ограничат предпоставките за конфликт на интереси, което беше посрещнато на нож от някои от членовете на управителния съвет. А конфликт на интереси имаме както при упражняването на професията ни, така и при съвместяването на определени длъжности. Не сме склонни да приемем за нормално председателят на управителния съвет на ИДЕС да бъде и председател на изпитната комисия за кандидат-одиторите. И същото лице да участва в изготвянето на задачата за изпита на кандидатите и в проверяването на резултатите. А доскоро този човек даваше и тълкуванията за прилагането на стандартите. Това е един затворен кръг, който създава възможности за лично облагодетелстване на няколко човека.Именно този конфликт на интереси създава условия за корупция, в която обвиняват Института. Подобни обвинения трудно се доказват, но аз говоря за предпоставките за корупция. Нашият стремеж е да премахнем тези условия. Впрочем преди две години този въпрос беше поставен остро от Контролния съвет на годишното събрание, но нищо не се промени.Това ли е основният източник на напрежение в одиторската гилдия?- Напрежението започна още миналата година при подготовката на новите закони за счетоводството и за финансовия одит. В проекта беше заложено да се проведе изпит на всички експерт-счетоводители по Международните счетоводни стандарти. Не знам какво целеше този изпит, но такава беше твърдата позиция на управителния съвет. В същото време обаче една група от 20-25 души беше дарена с правото да не се явява на този изпит. Едните били държали някакъв изпит по линия на Карана корпорейшън (тя работи по проекти на USAID), а другите били от голямата петорка (петте най-големи одиторски фирми в света, които останаха четири след краха на Артур Андерсън - б.р.) и работели с тези стандарти. Оттам започна разделението между облагодетелстваните двайсетина и останалите над 500 души, които трябваше да се явят на този изпит. Постижение е, според мен, че успяхме да го елиминираме.Идеята беше чрез този изпит една част от одиторите да отпаднат. Нашият аргумент срещу провеждането му беше, че досега в конспектите за кандидат-одиторите винаги е имало въпроси за Международните счетоводни стандарти.Всички одитори са се дипломирали при това ръководство и изведнъж то решава, че техният брой трябва да намалее. В момента също текат някакви преговори с USAID за двайсетина човека, които да се явят на някакви изпити и да добият правото след това да изпитват одитори и да водят лекции. Никой не е наясно какви са критериите за подбор на тези хора. Доколкото разбирам, в списъка са все познати имена.Изобщо комуникацията между ръководството и членовете на Института е възможно най-слаба. Имаше мнения, че е необходимо да се ограничи броят на одиторите. Каква е вашата позиция?- Не смятам, че трябва да има нулеви години. Всичко зависи от развитието на икономиката. Ако има стагнация, както е сега, необходимостта от нашите услуги намалява. Но и не смятам, че трябва да се произвеждат одитори на конвейер, а след това да се търсят начини за намаляването им.Какви са другите поводи за напрежение в гилдията?- Източник на напрежение е привличането на клиенти от държавния сектор. Заместник министърът на финансите Гати Ал Джебури упрекна на среща с управителния съвет на ИДЕС счетоводителите, че са проводници на сивата икономика. Какъв е вашият коментар?- Статутът на счетоводителя в момента е такъв, че той не може нищо друго да направи, освен да регистрира деянията на собственика. Колкото до одиторите, мисля, че ако г-н Ал Джебури има конкретни факти, той е трябвало досега да ги представи. Мисля, че в цял свят има злоупотреби и единственият начин да се реагира е да имаме обратна информация.Виждате ли сериозен риск от съчетаването на консултантския бизнес на одиторските компании и същинската им дейност по заверка на отчетите?- На практика консултантският бизнес в световен мащаб е отделен от одиторската дейност. Наскоро, например, ПрайсУотърхаус продаде този си бизнес на IBM. Но понякога тук се включва и даването на счетоводни консултации или препоръки при изготвянето на счетоводния отчет. Няма как да не се дават подобни съвети. Освен това конфликт е налице, когато една фирма изготви информационната система на предприятието и след това заверява отчета му.Възможно ли е по време на предстоящото събрание големите компании и самостоятелните одитори да се разделят в два противостоящи си лагера?- Не знам защо, но като че ли има страх хора от голямата четворка да влизат в управлението. Макар че досега Делойт и Туш са имали поне по един представител в управителния съвет.Как оценявате готовността за прилагане на Международните счетоводни стандарти и в нашата фирмена практика и ще бъдат ли необходими промени в данъчните закони, които сега не им съответстват?- Участвах в една работна група по промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които се планира да бъдат въведени от 1 януари 2003 година. Най-голям интерес представлява чл.23 от закона, който урежда увеличенията и намаленията на облагаемата печалба. Като цяло нагласата е да се въведат по-категорично временните данъчни разлики. Например обезценките на вземания (досега бяха наричани провизии) първоначално ще бъдат добавяни изцяло към печалбата като временна разлика, а при обратното им проявление, когато вземанията се съберат, тези разлики ще бъдат намалявани. За счетоводни цели ще представяме финансовото състояние съобразно стандарта, но то ще се регулира за данъчни цели.Мисля, че проблемът с новите стандарти не е толкова голям, от гледна точка на разбирането им. Но има разпоредби, които изискват много субективни преценки. В България няма развит пазар и трудно ще се определи справедливата цена. Тези стандарти са предназначени за развити пазарни икономики. Знаете, че в Европейския съюз те се въвеждат само за публичните дружества. Лично аз бях против те да са задължителни за всички. Но така се прие. Животът ще покаже дали съм бил прав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във