Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАТ СИГУРНОСТ ЗА ДОМА

ДЗИ-Общо застраховане предложи неотдавна на преференциални цени Обновена застраховка за дома, предназначена за широк кръг от клиенти, а ЗПАД Алианс България - Застраховка на имущество срещу първи риск. Предимствата им в сравнение с обичайните имуществени застраховки са ниският размер на премията и изключително облекченият начин за сключването и обслужването им. ДЗИ-Общо застраховане предоставя възможност на клиента сам да избира какво да застрахова - жилището, заедно с домашното имущество, само жилището или само домашното имущество, срещу какви рискове и при какви суми да се сключи застраховката. Плащането на полицата може да стане еднократно или на вноски. Застраховката в ЗПАД Алианц България покрива понесените щети при пожар, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на имуществото. Всъщност застрахователното покритие се предлага в три варианта. Първият - Основно покритие, включва споменатите стандартни рискове, както и удар от превозно средство и гражданска отговорност към трети лица. Клаузите за Разширено или Максимално покритие осигуряват обезщетение на щетите от земетресение, злоумишлени действия, късо съединение или токов удар, кражба. При застраховане на жилище за 10 000 лв. и на домашно имущество за 2000 лв., включително и за кражба и гражданска отговорност към трети лица за 1000 лв., застрахователната премия в ДЗИ-Общо застраховане е 20 лева.Застрахователната премия в ЗПАД Алианц България се определя от избраните варианти за покритие и застрахователни суми. Например при застрахователни суми от 23 000 лв. (20 000 лв. - сгради, 2000 лв. - движимо имущество, и 1000 лв. - гражданска отговорност) застрахователната премия за Основно покритие е 21 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във