Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПОТЪНА В ЖАЛБИ

Със започването на кампанията по продажбата на задължителната застраховка Гражданска отговорност на собствениците, водачите и ползвателите на моторни превозни средства започнаха и първите нарушения на правилата, регламентирани в нормативните документи. Налице са и разправиите.Още на 27 декември 2004 г. осем застрахователя - ЗПАД Алианц България,ЗАД Булинс, ЗПАД Булстрад, ЗК Български имоти, ДЗИ-Общо застраховане АД, ЗК Орел АД, ХДИ ЗАД и ЗАД Виктория, подадоха сигнал до Комисията за защита на конкуренцията. Освен тревогата от използваната нелоялна реклама в него се изразява ше и общото им становище, че е възможно по-малките дружества, които продават задължителната застраховка Гражданска отговорност с всевъзможни допълнителни бонуси за привличане на клиенти, след време да се окажат неплатежоспособни. Осемте компании дори призоваваха за промени в Наказателния кодекс и в Закона за движение по пътищата, с които да се наказват със затвор шофьорите, каращи без сключена Гражданска отговорност. Естествено, КЗК се зае с проучването на случаите на нелоялна реклама. В момента тази преписка е открита и в двумесечен срок комисията ще се произнесе с решение - обясни за в.БАНКЕРЪ Лора Хаджиева от Административния отдел на ведомството. - Ако се наложи да бъде привлечена и трета страна с компетентно становище или набиране на още информация от институции, имащи отношение към проблема, срокът може да се удължи с още един месец.Жалбата на осемте обаче предизвика реакцията и на Съюза на застрахованите със седалище в Бургас и председател Георги Бакалов. Организацията поиска спешна защита от Комисията по търговия и защита на потребителите, като в откритото си писмо отбелязва: Застрахованите и кандидатите по задължителната застраховка Гражданска отговорност още от началото на прословутата кампания по сключването й са подложени на небивал психически натиск от страна на група застрахователи. Това, че затворът не е единственият начин за разрешаване на проблема, те знаят много добре. Както знаят също, че като размахват този остен, може да вкарат повече грешници в пътя, т.е. в техните компании.В края на миналата година Съюзът на застрахователите се обърна и към Върховния административен съд, който образува дело срещу някои норми от Наредба №18 за задължителното застраховане. Става въпрос най-вече за това, че при определянето на рисковата премия се прилага коефициент, отразяващ характеристиките на застрахованото лице - пол, възраст и шофьорски стаж. Демонстрирайки невероятна активност, на 6 януари бургаската организация на застрахованите подаде нова жалба и срещу нелоялната конкуренция на две застрахователни компании - ДЗИ-Общо застраховане и ЗПАД Алианц България. КЗК образува производство и по нея ще се произнесе след изтичането на двумесечния срок. Вълнението на жалващите се е предизвикано от обстоятелството, че при продажбата на застраховката Гражданска отговорност ДЗИ-общо застраховане предлагало безплатен технически преглед в пунктовете на СБА и осигурена пътна помощ. Както и че част от офертата са намаления по други застраховки - Автокаско - с 10%, Злополука на лицата в МПС - с 15%, Карго - с 10% и така нататък. ЗПАД Алианц България пък е обвинена, че с рекламните си послания нарушавала Закона за защита на конкуренцията, Закона за застраховането и Наредба №18 за задължителното застраховане.Бургаското формирование съвсем не се ограничи дотук и сигнализира и за неправомерна оферта , разпространявана от седмичник. В нея пишело, че определена застрахователна компания и вестникът предоставят подарък - застраховка Гражданска отговорност, при направен абонамент за изданието на стойност 75 лева.Цялата тази лавина от жалби накара застрахователите съвсем основателно да запитат каква е представителността на Съюза на застрахованите и кого всъщност той представлява, за да се изказва така авторитетно по различни проблеми? Съюзът обединява около 2000 души, което напълно отговаря на изискванията на Закона за защита на потребителите и правата за търговия. Съгласно него, за да съществува едно потребителско сдружение и за да може да сезира различни институции, то трябва да има най-малко 300 членове, обясни за в. БАНКЕРЪ председателят Георги Бакалов. На 14 януари, за разнообразие, в атаката срещу застрахователите се включи и Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. В нейната жалба до Върховния административен съд се посочва, че Наредбата за задължителното застраховане не урежда по никакъв начин връщането на предварително заплатените задължителни застрахователни премии. Така възникнала предпоставка за неоснователно обогатяване на застрахователните дружества при отпаднало с обратна сила основание. Има се предвид, че при продажбата на автомобил Гражданската отговорност се прекратява, но никъде в Наредба №18 не се обяснява как може да се уреди връщането на платените застрахователни премии на предишния му собственик. Ирена Цветкова , експерт в Асоциацията на българските застрахователи:Възможно е в Наредба №18 да има непрецизно формулирани текстовеТази година има засилен интерес към застраховката Гражданска отговорност, тъй като значително се промени начинът за регламентирането й. Известно е, че тя формира най-големия портфейл от видовете застраховки в застрахователните компании и затова се засягат най-широк кръг обществени интереси. През 2004-а законодателят, както и застрахователите поставиха акцента върху качествата на субекта - т.е. върху собственика, ползвателя на автомобила. Но като всеки нормативен документ и самата Наредба за задължителното застраховане е много по-бедна от самия живот. Освен това тя беше написана за доста кратък срок и е естествено да има някои непрецизно формулирани текстове.Що се отнася до жалбите на Съюза на застрахованите по повод нелоялната конкуренция на някои застрахователни дружества и подвеждащата рекламна кампания, смятам, че е редно да има ответен отговор от Комисията за финансов надзор. Известно е, че всички застрахователно-технически планове се представят и подлежат на прецизиране след издадените от КФН указания за недопускането на различни бонуси, облаги и подвеждаща рекламна стратегия. Разбира се, до момента няма никаква формулировка какво точно представляват облагите (по чл.3 от Наредба №18), както няма и никаква съдебна практика за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във