Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗАПОЧНА ДА НАКАЗВА

Глоба за търговия с вътрешна информация на фондовата борса за първи път ще наложи Комисията за финансов надзор. Пет акта за такова нарушение получиха директорите на управляващото дружество Златен лев. Според заместник-председателката на мегакомисията Димана Ранкова те са продавали и изкупували акции на дружеството, използвайки информация, която не е била известна на широката публика. А това нарушава принципа на равнопоставеност. Глобата за подобни нарушения варира между 20 хил. лв. и 50 хил. лева. На самото дружество пък са връчени 21 акта. Инвестиционното дружество Златен лев също е получило 17 акта. Четири от тях са свързани с нарушаване на изискването на наредбата за инвестиционните дружества, според която средствата, вложени в акции, не трябва да надвишават 10% от неговите активи. Наредбата дава възможност до 20% от средствата на дружеството да се влагат в акции, но с разрешение на комисията. В случая обаче такова няма. Отчетът на ИД Златен лев към 31 декември 2003 г. показва, че делът на София БТ в неговите активи е 21%, а този на Пловдив-Юрий Гагарин БТ е 10.09 процента. При подобни случаи се предвижда в шестмесечен срок компанията да продаде акциите, които надхвърлят лимита от десет процента. Дружеството не е спазило и условието 70% от активите му да са инвестирани в ценни книжа, които се продават на регулирания фондов пазар. С влизането в сила на всеки акт дружеството ще трябва да заплати глоба от 500 лв. до 2 хил. лева. Представители на Златен лев съобщиха, че са подали възражения срещу всички издадени актове. Комисията трябва да ги разгледа в шестмесечен срок.От досега направените проверки само Управление Инвестиционна дейност на КФН е съставило 56 акта, от които 18 - на инвестиционни посредници. В момента комисията е започнала детайлни проверки и на бившите приватизационни фондове. Председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов заяви, че не е изключено да бъдат отнети лицензите на някои дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във