Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙТО ПЛАЩА, ТОЙ ЩЕ СЕ РАДВА НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПОПРАВКИТЕ ШУЛЕВА В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕСлед многобройни обещания и дълго, безплодно лутане из лабиринта на нормотворчеството управляващите, изглежда, най-сетне са узрели за основния ремонт на Закона за чуждестранните инвестиции. Проектът за промените в него бе одобрен от кабинета тази седмица и според парламентарни източници трябва да влезе за разглеждане в пленарната зала на Народното събрание най-късно до края на октомври. За това поне категорично настоявала вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева. Намеренията, най-общо казано, са администрацията да се размърда и държавата да поеме ясен ангажимент за подкрепа на големите инвеститори. Колкото до конкретните предложения, те отдавна се рекламират в общественото пространство. Като например отпадането на съществуващото в момента разграничение между българските и чуждестранните инвеститори. За сметка на това обаче вложенията ще се делят на три класа, в зависимост от размера им. Според стратегията на икономическото ведомство, представена в началото на септември, в третия, най-нисък клас най-вероятно ще попаднат инвестициите между 10 и 50 млн. лв., във втория - от 50 до 100 млн. лв., а в третия - над 100 милиона. Класацията ще се извършва от Агенцията за чуждестранни инвестиции (АЧИ), която след приемането на промените от парламента ще бъде преименувана в Българска агенция за инвестиции и ще е на подчинение на министъра на икономиката.Подреждането по класове не е без значение, тъй като от него ще зависи формата, под която държавата ще оказва подкрепа на предприемачите. На най-малко привилегии ще се радват третокласните инвеститори. Те ще получават от инвестиционната агенция бизнес информация за подходящи потенциални партньори в страната и административно обслужване в кратки срокове. На второкласните държавата ще спестява висенето пред десетките държавни служби за издаването на необходимите разрешения и реализирането на техния инвестиционен проект. На най-голяма почит, разбира се, ще са инвеститорите на зелено от първи клас. Стига да се появят такива компании, освен на сърдечни благодарности, те ще могат да разчитат и на финансова подкрепа от бюджета за изграждането на необходимата им инфраструктура. Решенията за това ще се вземат от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, който пък от своя страна ще бъде сезиран от изпълнителния директор на агенцията за инвестиции. А за да се избегне завличането на хазната, при сключването на подобни контракти от облагодетелстваните първокласни вложители ще се изисква банкова гаранция. Тя ще се равнява на сумата, която правителството или местните власти възнамеряват да отделят за изграждането на съответната инфраструктура. Предвижда се срокът, в който ползващите преференции търговски дружества трябва да реализират инвестицията си, да е тригодишен. Приоритетно ще се насърчават вложения в експортноориентирани дейности (което може да предизвика проблем при преговорите ни с Евросъюза по главите Конкуренция и Свободно движение на услуги), както и инвестициите в сферата на високите технологии. Едни от най-любопитните разпоредби в законопроекта са свързани с размера на глобите за държавните служители, които не изпълнят вменените им задължения - от 1000 до 2000 лева. По думите на директора на Агенцията за чуждестранни инвестиции Павел Езекиев проектът давал възможност да се работи за привличането на знакови вложения, които липсвали досега. Евентуалната поява на българския пазар на реномирани международни компании щяла да накара все повече инвеститори да предпочетат страната ни. Езекиев е на мнение, че колкото по-скоро бъде решен проблемът с инфраструктурното обслужване, толкова по-бързо ще усетим и прекия финансов ефект. Само за последната година са пропаднали пет големи проекта заради лошата пътна мрежа и некачествената работа на митниците, отбеляза шефът на агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във